×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME

AMATLY ÝOLLAR

744015, 2127(G.Kuliýew) köç. jay 24, Aşgabat/Türkmenistan
+99312754341
+99312754342
Web Email
744015, 2127(G.Kuliýew) köç. jay 24, Aşgabat/Türkmenistan
+99312754341
+99312754342
Biz barada

«Amatly-Ýollar» hojalyk jemgyýeti 2013-nji ýylda ulag-logistika şereketi hökmünde esaslandyryldy. Döredilenden bäri şereketimiz logistika çygrynda uly tejribe edinmek bilen, özüni ygtybarly, durnukly we jogapkär hyzmatdaş bolup tanatdy. Häzirki günde, «Amatly-Ýollar»  HJ Türkmenistanyň iň öňdebaryjy ulag-logistika şereketleriniň hatarynda mynasyp ornyny tapan, ýurduň çäginde we daşynda hyzmatlar berýän, demirýol, awtoulag, deňiz we howaýoly ýaly islendik ulag görnüşinde ýük daşama işini amala aşyrýan şereket bolup durýar. “Türkmen logistika” assosiasiýasynyň (TLA), Ekspeditorçylyk assosiasiýalaryň halkara federasiýasynyň (FIATA) agzalygy hem ýene bir sapar şereketiň professionallygyny we ygtybarlylygyny tassyklaýar. «Amatly-Ýollar» HJ-niň hünärmenleri Size sargydyňyzy resmileşdirmäge, eltip bermegiň bahasyny we tygşytly gatnaw ýoluny hasaplamaga kömek ederler.

Önümler we hyzmatlar
  • ulag-ekspeditorçylyk hyzmatlaryny bermek
  • GDA, Ýewropa we Aziýa ýurtlarynyň çäkleri boýunça ýük daşama işini guramak
  • ýükleriň saklanmagyny we ammarlanmagyny üpjün etmek
  • Türkmenbaşy portunda ýükleme-düşürme hyzmatlaryny bermek
  • daşary ýurtly sürüjileriň Türkmenistana giriş wizalaryny almaklary üçin çakylyk resmileşdirmek
  • birža, gümrük we broker hyzmatlaryny bermek
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz