ALTYN GAÝA

Mary şäheri Şajahan köçe № 22 jaýy, Mary/Türkmenistan

Biz barada

Biziň kärhanamyz önümçilik işini 2008-nji ýyldan bäri alyp barýar.

Önümler we hyzmatlar
  • hajathana kagyzy
  • aşhana kagyzy
  • kir ýuwujy serişdeler
Kategoriýalar
  • Çig mallar we materiallar / Kagyz we karton
  • Öý we bakja / Hammam we hajathana üçin harytlar
  • Öý we bakja / Öý, bakja we beýlekiler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta