×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME

ALTYN DERWEZE

Bitarap Türkmenistan şaýoly, 532-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan
+99312941456
+99361460377
Web Email
Bitarap Türkmenistan şaýoly, 532-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan
+99312941456
+99361460377
Biz barada

Müşderileriň islegleri boýunça ýörite ölçeglerde plastik we alýuminden aýna-gapy ýasamak, amatly bahalardan gysga wagtda  gurnap bermek hyzmatyny hödürleýäris.

Önümler we hyzmatlar
  • ölçemek, eltip bermek, gurnamak, 1 ýyl kepillik
  • önüm saýlamakda maslahat we ýardam bermek
  • ýerine baryp ölçemek, işiň göwrümini hasaplamak
  • PWH gapylar we penjireler
  • mör-möjeklere garşy setkalar
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz