AK ÝAG

Bagtyýarlyk etrap, Çoganly ýaşaýyş toplumy G.A. Nyýazow şaýoly 391 jaý, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

Biziň kompaniýamyz polietilen we polipropilen rulonlary, haltalary we uly haltalary öndürmek bilen meşgullanýar. Aýlyk önümçiligimiz 100 tonna rulon. Önümlerimiz kepillendirilen we ýokary hilli. Rulonlaryň inini 55 sm-den 2 metre çenli öndürýäris. Şeýle hem dürli ululykdaky haltalary öndürýäris. Önümlerimizi Russiýa, Gazagystana, Belarusa, Bolgariýa we Moldowa eksport edýäris. Önümçilikden başga-da, eksport we import bilen iş salyşýarys. Daşary ýurtlardan sargyt esasynda dokma stanoklaryny getirýäris.

Önümler we hyzmatlar
 • dürli ululykdaky polipropilen rulonlary we haltalar
 • dürli ululykdaky polietilen rulonlary we haltalar
 • çarçuwalar üçin bagetler
 • masterbaç
 • kombikorm
 • bir gezek ulanylýan ellikler
 • dürli önümleri eksport we import etmek
Kategoriýalar
 • Oba hojalyk / Iým we iým goşundylary
 • Çig mallar we materiallar / Çig mal, material we beýlekiler
 • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
 • Gaplama / Paketlar we haltalar
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Bölekleýin satyjy
Karta