AK ÝAÝLA

G.Kulyýew köçesi (2127) "Ak Gaýa" söwdä merkezi 1 gat. Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

Müşderileriň sargydy boýunça ýörite ölçeglerde plastik we alýuminden aýna-gapy önümlerini öndürmek. Şeýle hem ýörite ölçeglerde mebel önümlerini öndürmek we gurnap bermek. Kompaniýamyzda materiallaryň giň toplumyny hödürlemek bilen müşderilere önümleri saýlamaga ýardam berýäris. Önümleriňiziň 3D taslamasyny düzüp bermek, işiň göwrümini hasaplap, amatly bahalardan gysga wagtda ýokary hili, netijeli işi üpjün etjekdigimizi kepillendirýäris.

Önümler we hyzmatlar
 • ölçemek, eltip bermek, gurnamak, kepillik
 • önüm saýlamakda maslahat we ýardam bermek
 • ýerine baryp ölçemek, işiň göwrümini hasaplamak
 • 3d dizaýn taýýarlamak mümkinçiligi
 • dekoratiw skameýkalar we zibil bedresi
 • dekoratiw ýagtylandyryş diregi
 • pvc gapylar we penjireler
 • alýumin konstruksiýalar üçin profilleri
 • alýumin konstruksiýalar üçin uplotniteller
 • dekoratiw profiller
 • goşa aýnaly penjireler üçin esbaplar
Kategoriýalar
 • Gurluşyk / Gapy we penjire
 • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
 • Mebel / Çaga mebelleri
 • Mebel / Söwda mebelleri
 • Mebel / Öý mebelleri
 • Mebel / Ofis mebelleri
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta