AK PENJIRE

Ak bugdaý etraby, “Mebel toplumy” 12-nji jaý, Ahal/Türkmenistan

Biz barada

“Ak Penjire” hususy kärhanasy 2016-njy ýyldan bäri ýokary hilli mebel önümlerini öndürmek boýunça işleri alyp barýar.
Mebel zawodynyň önümçilik meýdany 6000m2 bolup kärhanada 50 den gowrak işçi işleýär. Kärhananyň önümçilik binasy öňde baryjy daşary ýurt kompaniýalarynyň dünýä standartlaryna laýyk gelýän enjamlary bilen üpjün edilip, önümçiligi ýokary hünärli we tejribeli hünärmenler tarapyndan ýerine ýetirilýär. Kärhananyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 10 000 m2 dürli mebel önümlerini hem-de 10 000 toplum stol stul önümlerini öndürmek bolup durýar.
Mebel önümçiliginde  ulanylýan çig mallaryň we aksesuarlaryň hiline aýratyn üns bermek bilen, önümçiligiň ýerine ýetirilişine ýokary derejede gözegçilik edilýär.
Kärhananyň esasy maksady – önümçiligiň täzeçe usullaryny ulanmak bilen döwrebap mebel önümlerini öndürip, halkymyza hödürlemekdir. Kärhana öz önümleri bilen diňe bir içerki bazary üpjün etmek bilen çäklenmän eýsem daşary ýurtlara ibermegi hem maksat edinýär.
Önümçiligiň esasy ugry - müşderileriň isleglerine görä ýokary hilli we bezeg taýdan tapawutly döwrebap mebelleri we stol-stul önümlerini öndürmekdir.

Önümler we hyzmatlar
 • mebel önümleri
 • stol stul toplumy
Kategoriýalar
 • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
 • Mebel / Çaga mebelleri
 • Mebel / Söwda mebelleri
 • Mebel / Öý mebelleri
 • Mebel / Ofis mebelleri
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta