AK KENT

Ak bugdaý etraby, Barhannyý köçesiniň 4-nji B senagat zolagy, Ahal/Türkmenistan

Biz barada

“AK KENT” hususy kärhanasy 2010-njy ýylyň iýul aýynyň 2-ne döredildi. “AK KENT” hususy kärhanasy Ak Bugdaý etrabynyň “Änew” şäheriniň senagat zolagyndan plastmassadan öndürilýän önümleri öndürmek üçin berilen 1,32 gektar ýerde zawod guruldy we polietilenden göwrümi 100 litrden 25000 litre çenli bolan plastmassadan uly göwrümli agyz suw üçin rezerwuarlaryň (gaplaryň), howuzlary, ýol päsgelçilik barýerlary hem-de iri we ownuk şahly mallar üçin nowalaryň önümçilik işlerini alyp barýar.

Önümler we hyzmatlar
 • 100 Lt dört burç rezerwuar
 • 100 Lt kese rezerwuar
 • 200 Lt dik rezerwuar
 • 300 Lt dört burç rezerwuar
 • 300 Lt kese rezerwuar
 • 500 Lt dört burç rezerwuar
 • 500 Lt kese rezerwuar
 • 750 Lt dik rezerwuar
 • 1000 Lt dört burç rezerwuar
 • 1000 Lt kese rezerwuar
 • 2000 Lt dik rezerwuar
 • 2000 Lt kese rezerwuar
 • 3000 Lt kese rezerwuar
 • 5000 Lt dik rezerwuar
 • 5000 Lt kese rezerwuar
 • 10000 Lt dik rezerwuar
 • 20000 Lt dik rezerwuar
 • 25000 Lt dik rezerwuar
 • ýol päsgelçilik barýerlary
 • uly we kiçi mal suwlugy
Kategoriýalar
 • Gurluşyk / Plastiki çelekler we rezerwuarlar
 • Gaplama / Plastik we polietilen, pet gaplar
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta