AK HÜNJI

Gökje ýaşaýyş jaý toplumy, Kenarýaka köçesi 12-nji jaý, Mary/Türkmenistan

Biz barada

“Ak Hünji” HJ, Türkmenistanda giňeldilen polistiroldan (EPS) ýylylyk izolýasiýa we bezeg gurluşyk materiallarynyň, şeýle hem sendwiç panelleriniň öndürijisi.

Önümler we hyzmatlar
 • ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň içki bezeg profilleri
 • ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň daşky bezeg profilleri
 • ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň potolok bezeg önümleri
 • lýustralaryň potolok bezegleri üçin penopolistiroldan ýasalan bezeg önümleri
 • ýokary hilli penopolistiroldan, ekologiýa taýdan arassa, sowukdan we yssydan goraýjy örtükler
 • XPS – ektruzirlenen polistiroldan jaýlaryň içki bezegleri (profiller)
 • penopolistiroldan üçek we diwarlar üçin Sendwiç – panelleri
 • ýokary hilli penopolistiroldan, ekologiýa taýdan arassa, agaç, pürs, daş we kerpiç görnüşli diwar bezegleri
 • kanselýariýa üçin 24/6 steplerler üçin skobalar
 • mebel, diwan we ş.m üçin #8, #10, #12-lik steplerler üçin skobalar
 • A4 formatda faýllar (resminama bukjasy)
 • gap gaçlary arassalamak üçin poslamaýan polatdan ýasalan sürteçler
 • et önümleri
 • süýt önümleri
Kategoriýalar
 • Oba hojalyk / Oba hojalyk haýwanlary
 • Gurluşyk materiallary / Gurluşyk materiallary
 • Azyk / Et önümleri
 • Azyk / Süýt önümleri
 • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
 • Öý we bakja / Kanselýariýa önümleri
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta