×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Gurluşyk we abatlaýyş
Bilim
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Çyg mallar we materiallar
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Business Directory of Turkmenistan
NÄME

AK GAÝA

Türkmenbaşy etrabynyň Akdaş şäherçesiniň önümçilik zolagy, Balkan/Türkmenistan
+99324337999
+99324337999
+99365546661
Web Email
Türkmenbaşy etrabynyň Akdaş şäherçesiniň önümçilik zolagy, Balkan/Türkmenistan
+99324337999
+99324337999
+99365546661
Biz barada

Ak-Gaýa hojalyk jemgyýeti 27 ýyldan gowrak gurluşyk garyndylaryny we materiallaryny satmakda we öndürmekde ýöriteleşýär we bu önümleriň Türkmenistandaky iň iri öndürijisi bolup durýar. 2021-nji ýylda Ak-Gaya hojalyk jemgyýeti asma üçekleriň we birnäçe görnüşli profilleriň önümçiligini başlamaga meýilleşdirýär.
Häzirki wagtda kärhana perlitli suwag garyndysy, şpatlýokwa soňky gat, enjam suwag garynysy, gurluşyk gips garyndysy ýaly gurluşuk garyndy materiallary we gipsokartonyň (alçipan) 3 görnüşi: Standart, suwa çydamly we oda çydamly görnüşlerini öndürýär. 

Önümler we hyzmatlar
  • şpatlýowka soňky gat
  • perlitli suwag garyndysy
  • enjam suwag garyndysy
  • gurluşyk gips garyndysy
  • gipsokarton standart
  • gipsokarton suwa çydamly
  • gipsokarton oda çydamly
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz