AK GAÝA

Türkmenbaşy etrabynyň Akdaş şäherçesiniň önümçilik zolagy, Balkan/Türkmenistan

Biz barada

Ak-Gaýa hojalyk jemgyýeti 27 ýyldan gowrak gurluşyk garyndylaryny we materiallaryny satmakda we öndürmekde ýöriteleşýär we bu önümleriň Türkmenistandaky iň iri öndürijisi bolup durýar. 2021-nji ýylda Ak-Gaya hojalyk jemgyýeti asma üçekleriň we birnäçe görnüşli profilleriň önümçiligini başlamaga meýilleşdirýär.
Häzirki wagtda kärhana perlitli suwag garyndysy, şpatlýokwa soňky gat, enjam suwag garynysy, gurluşyk gips garyndysy ýaly gurluşuk garyndy materiallary we gipsokartonyň (alçipan) 3 görnüşi: Standart, suwa çydamly we oda çydamly görnüşlerini öndürýär. 

Önümler we hyzmatlar
 • şpaklýowka soňky gat
 • perlitli suwag garyndysy
 • enjam suwag garyndysy
 • gurluşyk gips garyndysy
 • gipsokarton standart
 • gipsokarton suwa çydamly
 • gipsokarton oda çydamly
 • gurluşyk materiallary
Kategoriýalar
 • Gurluşyk materiallary / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta