×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME

ABADAN ÖNÜMÇILIK KÄRHANASY

Bagtyýarlyk etrabynyň Parahat ýaşaýyş toplumy Ülker köçesiniň №1 jaýy, Aşgabat/Türkmenistan
+99312254302
+99312254304
Web Email
Bagtyýarlyk etrabynyň Parahat ýaşaýyş toplumy Ülker köçesiniň №1 jaýy, Aşgabat/Türkmenistan
+99312254302
+99312254304
Biz barada

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi Alyjylar jemgyýetleriniň birleşikleriniň merkezi dolandyryş edarasynyň "Abadan" önümçilik kärhanasy miwe we gök-bakja önümlerini gaýtadan işlemek gaplamak, çörek-köke önümlerini, arassalanan, gazsyz we gazly agyz suw, alkogolly içgilerini öndürýän kärhanasy bolup durýar.

Önümler we hyzmatlar
  • arassalanan gazsyz agyz suwy 5L
  • arassalanan gazsyz agyz suwy 1,5L
  • arassalanan gazsyz agyz suwy 0,5L
  • tomat goýutmasy 400gr
  • alma powidlosy 500gr
  • käşir powidlosy 500gr
  • kädi powidlosy 500gr
  • it burun miwesiniň içgisi 250ml
  • it burun miwesiniň içgisi 500ml
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz