BAŞLANGYÇ ÄDIM

Parahat-6 “Mir-6”, köçe: Oguzhan-13, Aýtakowa, Ýunus söwda merk., 3-gat. Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

Gozgalmaýan emläk gullugy, HK "BAŞLANGYÇ ÄDIM", gozgalmaýan emläk hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýär. Üstünliklerimiz: Türkmenistanda gozgalmaýan emläk bazarynda öňdebaryjy orunlardan biri; Gozgalmaýan emläk bazaryndaky ähli üýtgeşmelere gyssagly jogap bermek; Gozgalmaýan emläk segmentlerinde agentligiň üstünlikli ýöriteleşdirilmegi; Dowamly müşderileriň giň bazasy; Kompaniýanyň abraýy; Agentligiň ähli işgärleriniň ýokary kär, hünär ussatlygy we iş tejribesi; ýokary hilli müşderi hyzmaty we berilýän degişli hyzmatlaryň giň toplumy; Müşderiler bilen işlemekde, edara aýratyn hyzmat programmasyny işjeň ulanýar; Maglumatyň gizlinligine laýyklylygy. Işimize berilýän iň gowy baha - bu müşderilerimiziň bize sag bolsun aýtmasy. 

Önümler we hyzmatlar
  • gozgalmaýan emlägi satmak-satyn almak işleri
  • gozgalmaýan emlägiň tükelleýiş barlagy
  • gozgalmaýan emlägiň resminama işleri
  • gozgalmaýan emlägi miras goýmak işleri
  • gozgalmaýan emlägi sowgat etmek işleri
  • gozgalmaýan emlägi ýazga goýmak
Kategoriýalar
  • Emläk / Satlyk gozgalmaýan emläkler
  • Emläk / Emläkler we beýlekiler
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta