×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Business Directory of Turkmenistan
NÄME
Filtrler TertipleTerjime we kanunlaşdyryş býurosy

AŞGABAT / AHAL

 • resminamalaryň terjimeleri
 • apostil we resminamalaryň konsullyk kanunlaşdyrylmagy
 • terjimeleriň konsullyk şahadatnamasy
 • nostrifikasiýa
 • gda ýurtlarynyň, ýewropa we aziýanyň raýat hasaba alyş bölümlerinden resminamalary talap etmek
 • diplomlary kanunlaşdyrmak (dichiarazione di valore in loco)
Telefon
+99361805060
E-Poçta
Web
Giňişleýin
72

Terjime merkezi

AŞGABAT / AHAL

 • kärhanalary we firmalary hasaba almak
 • kärhanalary we firmalary gaýtadan hasaba almak
 • kärhanalary we firmalary ýatyrmak işleri
 • dürli dillerden resminama terjimeleri
 • möhür bilen resmi tassyklama
Telefon
+99312220223
E-Poçta
Web
Giňişleýin
68

Terjime hyzmatlary

AŞGABAT / AHAL

 • ýazmaça terjimeleri
 • dilden terjimeler (yzygiderli we sinhron terjime etmek hyzmaty)
Telefon
+99312226667
E-Poçta
Web
Giňişleýin
74