×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Business Directory of Turkmenistan
NÄME
Filtrler TertipleHukuk kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • hukuk hyzmatlary
 • korporatiw gurluşy üýtgetmek, şol sanda emläkleri geçirmek we batmaklyk
 • tebigy baýlyklary gazyp almak ( nebit, gaz we himiýa senagaty)
 • gönümel maýa goýumlar (hususy kapital)
 • kazyýet we arbitraž kazyýet önümçilikleri
 • zähmet we migrasiýa kanunçylygy
Telefon
+99312211628
E-Poçta
Web
Giňişleýin
17

Terjime we kanunlaşdyryş býurosy

AŞGABAT / AHAL

 • resminamalaryň terjimeleri
 • apostil we resminamalaryň konsullyk kanunlaşdyrylmagy
 • terjimeleriň konsullyk şahadatnamasy
 • nostrifikasiýa
 • gda ýurtlarynyň, ýewropa we aziýanyň raýat hasaba alyş bölümlerinden resminamalary talap etmek
 • diplomlary kanunlaşdyrmak (dichiarazione di valore in loco)
Telefon
+99361805060
E-Poçta
Web
Giňişleýin
72

Terjime merkezi

AŞGABAT / AHAL

 • kärhanalary we firmalary hasaba almak
 • kärhanalary we firmalary gaýtadan hasaba almak
 • kärhanalary we firmalary ýatyrmak işleri
 • dürli dillerden resminama terjimeleri
 • möhür bilen resmi tassyklama
Telefon
+99312220223
E-Poçta
Web
Giňişleýin
68