×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Business Directory of Turkmenistan
NÄME
Filtrler TertipleAgro, Logistika, Söwda, Önümçilik

AŞGABAT / AHAL

 • gök önümleri we miweleri eksport etmek
 • guşçulyk
 • awto arkaly ýük daşamaklygy
 • demir ýol arkaly ýük daşamaklygy
 • howa ýollary arkaly ýük daşamaklygy
 • deňiz arkaly ýük daşamaklygy
Telefon
+99312754367
E-Poçta
Web
Giňişleýin
164

Dokma senagaty, halkara demir ýol arkaly ýükleriniň gatnawy

AŞGABAT / AHAL

 • sintepon ýorgan
 • sintepon ýassyklary
 • flanel düşekleri
 • ranfors düşekleri
 • satin düşekleri
 • fla ýorgan düşek
Telefon
+99312762127
E-Poçta
Web
Giňişleýin
34

Ulag-logistika

AŞGABAT / AHAL

 • ulag-ekspeditorçylyk hyzmatlaryny bermek
 • GDA, Ýewropa we Aziýa ýurtlarynyň çäkleri boýunça ýük daşama işini guramak
 • ýükleriň saklanmagyny we ammarlanmagyny üpjün etmek
 • Türkmenbaşy portunda ýükleme-düşürme hyzmatlaryny bermek
 • daşary ýurtly sürüjileriň Türkmenistana giriş wizalaryny almaklary üçin çakylyk resmileşdirmek
 • birža, gümrük we broker hyzmatlaryny bermek
Telefon
+99312754341
E-Poçta
Web
Giňişleýin
82

“At-abraý” Türkmenistandaky iň uly logistika kompaniýasydyr.

AŞGABAT / AHAL

 • howa gatnawy
 • deňiz gatnawy
 • awtoulag gatnawy
 • demir ýol gatnawy
 • konteýner transporty
 • ammarlama
Telefon
+99312414183
E-Poçta
Web
Giňişleýin
150

Gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik

GÖKDEPE / AHAL

 • gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek
 • ulag we logistika hyzmatlary
 • lomaý söwda we üpjünçilik

Harytlaryň awtoulag transpoty bilen halkara daşamak. Kondisioner, howalandyrma, ýyladyş sistemalarynyň we öý hojalyk enjamlarynyň gurnama we abatla...

AŞGABAT / AHAL

 • awtoulag bilen halkara ýük gatnawy
 • harytlaryň ugradyş resminamalarynyň ýerine ýetirilmegi
 • ammar hyzmatlary
 • ýüklemek we düşürmek işleri
 • gaplama
 • kondisioner ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak
Telefon
+99312934896
E-Poçta
Web
Giňişleýin
33

Awia ýük gatnawy

AŞGABAT / AHAL

 • awia ýük gatnawy
Telefon
+99312230392
E-Poçta
Web
Giňişleýin
55

Dünýäniň ähli künjegine ulag logistika hyzmatlary

AŞGABAT / AHAL

 • kärende
 • ammar hyzmatlary
 • awto arkaly ýük daşamaklygy
 • demir ýol arkaly ýük daşamaklygy
 • howa ýollary arkaly ýük daşamaklygy
 • deňiz arkaly ýük daşamaklygy
Telefon
+99312273782
E-Poçta
Web
Giňişleýin
79

Halkara transport kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • halkara ulag-logistika hyzmatlary
Telefon
+99312477761
E-Poçta
Web
Giňişleýin
121

Halkara logistika hyzmatlary

TÜRKMENBAŞY / BALKAN

 • multimodal ýük gatnawy
 • deňiz arkaly konteýner daşamak
 • taslama gatnawy
 • agyr ýük gatnawy
 • gämi kärendesi
 • ýap üstünde ýük gatnawy
Telefon
+99365549018
E-Poçta
Web
Giňişleýin
70