×
Kategoriýalar
Mebel
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Business Directory of Turkmenistan
NÄME
Filtrler TertipleAýna-gapy önümleri (plastik, alýumin), mebel önümleri

ÄNEW / AHAL

 • ölçemek, eltip bermek, gurnamak, kepillik
 • önüm saýlamakda maslahat we ýardam bermek
 • ýerine baryp ölçemek, işiň göwrümini hasaplamak
 • 3d dizaýn taýýarlamak mümkinçiligi
 • dekoratiw skameýkalar we zibil bedresi
 • dekoratiw ýagtylandyryş diregi
Telefon
+99312575757
E-Poçta
Web
Giňişleýin
230

Agro, Logistika, Söwda, Önümçilik

AŞGABAT / AHAL

 • gök önümleri we miweleri eksport etmek
 • guşçulyk
 • awto arkaly ýük daşamaklygy
 • demir ýol arkaly ýük daşamaklygy
 • howa ýollary arkaly ýük daşamaklygy
 • deňiz arkaly ýük daşamaklygy
Telefon
+99312754367
E-Poçta
Web
Giňişleýin
164

Çaphana, mahabat we önümçilik kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • dizaýn işleri
 • kanselýariýa harytlary
 • tekstil önümleri
 • çaphana hyzmatlary
 • mahabat hyzmatlary we önümleri
 • gülleriň dürli görnüşleri

Dokma senagaty, halkara demir ýol arkaly ýükleriniň gatnawy

AŞGABAT / AHAL

 • sintepon ýorgan
 • sintepon ýassyklary
 • flanel düşekleri
 • ranfors düşekleri
 • satin düşekleri
 • fla ýorgan düşek
Telefon
+99312762127
E-Poçta
Web
Giňişleýin
34

Penjire we gapy önümçiligi

AŞGABAT / AHAL

 • ölçemek, eltip bermek, gurnamak, 1 ýyl kepillik
 • önüm saýlamakda maslahat we ýardam bermek
 • ýerine baryp ölçemek, işiň göwrümini hasaplamak
 • mör-möjeklere garşy setkalar
 • PWH gapylar we penjireler
Telefon
+99312941456
E-Poçta
Web
Giňişleýin
95

Ulag-logistika

AŞGABAT / AHAL

 • ulag-ekspeditorçylyk hyzmatlaryny bermek
 • GDA, Ýewropa we Aziýa ýurtlarynyň çäkleri boýunça ýük daşama işini guramak
 • ýükleriň saklanmagyny we ammarlanmagyny üpjün etmek
 • Türkmenbaşy portunda ýükleme-düşürme hyzmatlaryny bermek
 • daşary ýurtly sürüjileriň Türkmenistana giriş wizalaryny almaklary üçin çakylyk resmileşdirmek
 • birža, gümrük we broker hyzmatlaryny bermek
Telefon
+99312754341
E-Poçta
Web
Giňişleýin
82

“At-abraý” Türkmenistandaky iň uly logistika kompaniýasydyr.

AŞGABAT / AHAL

 • howa gatnawy
 • deňiz gatnawy
 • awtoulag gatnawy
 • demir ýol gatnawy
 • konteýner transporty
 • ammarlama
Telefon
+99312414183
E-Poçta
Web
Giňişleýin
150

Howpsuzlyk ulgamy toplumy

TÜRKMENBAŞY / BALKAN

 • wideogözegçilik (kamera)
 • ýangyn signalizasiýasy
 • howpsuzlyk signalizasiýasy
 • derwezäni awtomatlaşdyrmak
 • panžurlar
 • domofon
Telefon
+99365892027
E-Poçta
Web
Giňişleýin
106

Gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik

GÖKDEPE / AHAL

 • gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek
 • ulag we logistika hyzmatlary
 • lomaý söwda we üpjünçilik

Gurluşyk-gurnama işleri we himiki önümleriň lomaý söwdasy

BALKANABAT / BALKAN

 • taslama we binagärlik işleri
 • gurluşyk gurnama işleri
 • senagat inženerçilik desgalarynyň gurluşygy
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny gurnamak
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny işe goýbermek
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny abatlamak
Telefon
+99322220609
E-Poçta
Web
Giňişleýin
290