×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Business Directory of Turkmenistan
NÄME
Filtrler TertipleJorap öndürijisi

AK BUGDAÝ ETRABY / AHAL

 • çagalar üçin jorap
 • erkekler üçin jorap
 • aýallar üçin jorap
Telefon
+99312575252
E-Poçta
Web
Giňişleýin
39

Çaphana, mahabat we önümçilik kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • dizaýn işleri
 • kanselýariýa harytlary
 • tekstil önümleri
 • çaphana hyzmatlary
 • mahabat hyzmatlary we önümleri
 • gülleriň dürli görnüşleri
Telefon
+99312455550
E-Poçta
Web
Giňişleýin
15

Dokma senagaty, halkara demir ýol arkaly ýükleriniň gatnawy

AŞGABAT / AHAL

 • sintepon ýorgan
 • sintepon ýassyklary
 • flanel düşekleri
 • ranfors düşekleri
 • satin düşekleri
 • fla ýorgan düşek
Telefon
+99312762127
E-Poçta
Web
Giňişleýin
40

Dokma toplumy

AŞGABAT / AHAL

 • düşek toplumy
 • hammam toplumy
 • çalgyçlar
 • aşhana tekstil önümleri
 • ýumşak oýunjaklar
Telefon
+99312232367
E-Poçta
Web
Giňişleýin
95

Ýokary hilli nah matalarynyň önümçiligi

BÄHERDEN / AHAL

 • flanel çig nah mata (galyň flanel)
 • flanel çig nah mata (inçe flanel)
 • kreton çig nah mata
Telefon
+99313134459
E-Poçta
Web
Giňişleýin
60

Hyýal nagyş- nagyş işleriniň birnäçe görnüşlerini we hyzmatlaryny halka hödürleýär.

BALKANABAT / BALKAN

 • gyz-gelinler üçin ýakalar (yaka)
 • bezeg ýassyklar (yassyk)
 • ýörite eşikler (logoly)
 • milli eşikler
 • öňlükler we kolpaklar (logoly)
Telefon
+99362885489
E-Poçta
Web
Giňişleýin
199

Aýakgap önümlerini öndürýär

MARY ş. / MARY

 • aýakgap önümleriniň önümçiligi
 • awtomobil ýollarynyň gurluşygy
 • 110 kv çenli elektrik togy bilen gurnama we taslama işleri
 • 110 kv çenli elektrik toguny geçiriji ulgamlary çekmek işleri
 • senagat pudaklarynda we önümçilikde ulanylýan himikatlarynyň lomaý söwdasy
 • raýat desgalarynyň gurluşyk-gurnama işleri
Telefon
+99352260080
E-Poçta
Web
Giňişleýin
77

Hakyky deriden ykjam we döwrebap aýakgaplar.

KERKI / LEBAP

 • çaga aýakgaplary
 • deri kemerler
 • erkek aýakgaplary
 • zenan aýakgaplary
Telefon
+99344435220
E-Poçta
Web
Giňişleýin
39

Marynyň Ýeňiş Tikin Fabrigi

MARY ş. / MARY

 • erkek köýnekleri
 • çaga köýnekleri
Telefon
+99352246086
E-Poçta
Web
Giňişleýin
51