Kategoriýalar
Ýerleşýän ýeri
MARY

bäş derek

Iş Ugry : Plastmassa önümlerini öndürmek
Esasy Önümler penjire podokonniklary, plastik lagym turbalary, plastik suw turbalary, plastik turba baglaýjylary,
Şäher/Welaýat MARY, BAÝRAMALY
+99356466203 sales.aziyaplastik@gmail.com

eziz dag

Iş Ugry : Gurluşyk, önümçilik, söwda-dynç alyş, agrosenagat
Esasy Önümler geotekstil keçe, enjamlary kärendesine bermek, beton b-30, beton b-25, beton b-20, beton b-15,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352261273 info@eziz-dag.com

ajap önüm

Iş Ugry : Tormoz kolodka önümçiligi
Esasy Önümler öňki tormoz kolodka (kalodka) gn0002 toyota camry 1997-1999, yzky tormoz kolodka (kalodka) gn0003 toyota camry 1997-1999, öňki tormoz kolodka (kalodka) gn0004 toyota camry 2002-2006, yzky tormoz kolodka (kalodka) gn0006 toyota camry 2007-2011, öňki tormoz kolodka gn0007 toyota avalon 1995-1997, yzky tormoz kolodka gn0008 toyota avalon 1995-1997,
Şäher/Welaýat MARY, WEKILBAZAR
+99355863030 shatlykj@autogunt.com

türkmeniň rysgaly

Iş Ugry : Şahsy gigiýena önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler çygly süpürgiçler (salfetka), çaga arlyklary (pampers), zenanlaryň gigiýeniki prokladkalary, egin-eşik ýuwujy serişdeler, ýeke gezeklik päkiler, diş çotgalar,
Şäher/Welaýat MARY, WEKILBAZAR
+99355861239 akbulut.ab@mail.ru

sada dostluk

Iş Ugry : Aýakgap önümlerini öndürýär
Esasy Önümler awtomobil ýollarynyň gurluşygy, 110 kv çenli elektrik toguny geçiriji ulgamlary çekmek işleri, senagat pudaklarynda we önümçilikde ulanylýan himikatlarynyň lomaý söwdasy, raýat desgalarynyň gurluşyk-gurnama işleri, howply ýükleri daşamak işleri, gurluşyk we ýörite tehnikalaryny kireýine bermek,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352260080 sadadost14@gmail.com

nowruz batyrow

Iş Ugry : Türkmenistandan önümleriň eksporty
Esasy Önümler halta, bitum, izobit, konditer önümleri, owlak ýüňi, awtoýol arkaly ýük gatnawy,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99362079536 nbatyrow2244@gmail.com

ýeňiş

Iş Ugry : Tikin Fabrigi
Esasy Önümler erkek köýnekleri, çaga köýnekleri,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352246086 yenish-tikin@mail.ru

mekan

Iş Ugry : Konditer önümleri
Esasy Önümler dürli görnüşli süýjiler, dürli görnüşli wafliler, dürli görnüşli şokoladlar, marmelad,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352242781 mabmekancandy@mail.ru

mebato

Iş Ugry : Egin eşik önümçiligi
Esasy Önümler erkek egin eşikleri, erkekler üçin içki geýimler, çaga egin-eşikleri,
Şäher/Welaýat MARY, BAÝRAMALY
+99356462909 mebato21@gmail.com

kaspian tm

Iş Ugry : Mehaniki, ýangyn howpsuzlygy we oba hojalygy enjamlary
Esasy Önümler salniklar, suw nasoslar, ýuwujy aparatlar, suw filtirleri, ýangyn howpsuzlygy enjamlary, elektrodiwigateller,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99365723298 tm.caspian@gmail.com