ynamly maksat

Iş Ugry : Distribýutor Hyzmaty
Esasy Önümler kökeler we snekler, çaga eşikleri üçin kir ýuwujy serişde, elde ýuwmak üçin kir ýuwujy serişde, kir ýuwujy serişde awtomat, agardyjy serişde, bio tämizleýji serişde,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414001 nazar.d@ynamlymaksat.com

owadan ülke

Iş Ugry : Konserwlenen gök önümler, ketçup we maýonez önümçiligi
Esasy Önümler miwe we gök önümler jemi, maýonez önümleri, ketçup önümçiligi, konserwirlenen gök önümler, tomat pastasy,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99313736663 info@owadanulke.com

şaterne

Iş Ugry : Azyk zawodlary üçin professional ýuwujy serişdeleri we Ýaponiýanyň brendi we Germaniýanyň hili bolan azyklary aromatlandyryjylaryny satmak.
Esasy Önümler Divosan QC VT50, Divosan GQ, Divergard 1210, Divergard 1100, Divergard 1350, Divergard 21043,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365817175 shaterne.dept@gmail.com

üpjün

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda işleri
Esasy Önümler kofe, şahsy arassaçylyk üçin kremler we geller, diş pastalary, agzyňy çaýkamak üçin serişde, diş çotgasy, diş arassalamak üçin taýajyk we ýüp,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414274 upjunhj@mail.ru

döwrebap çemeleşme

Iş Ugry : Kiberhowpsuzlyk babatynda işler- Gümrük taýdan resmileşdirmek- Terjime hyzmatlary- Iýmit goşundylaryň we ys berijileriň söwdasy
Esasy Önümler kiberhowpsuzlyk, gümrük hyzmatlary, terjime hyzmatlary, iýmit goşundylary, ys berijiler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312979185 maksatjumayew@mail.ru

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler Azyk önümleri, Öý üçin himiki serişdeler, “Balam” oýunjaklar we egin-eşikler, Gap-gaçlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312422752 markethalk@yandex.ru