eziz dag

Iş Ugry : Gurluşyk, önümçilik, söwda-dynç alyş, agrosenagat
Esasy Önümler geotekstil keçe, enjamlary kärendesine bermek, beton b-30, beton b-25, beton b-20, beton b-15,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352261273 info@eziz-dag.com

alem dostlugy

Iş Ugry : Agro, Logistika, Söwda, Önümçilik
Esasy Önümler gök önümleri we miweleri eksport etmek, guşçulyk, awtoýol arkaly ýük gatnawy, demir ýol arkaly ýük gatnawy, howa arkaly ýük gatnawy, deňiz arkaly ýük gatnawy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754367 contact@alemdo.com

eziz ülkäm

Iş Ugry : Azyk we gurluşyk önümleri üçin polipropilen turba görnüşinde matalaryny öndürmek.
Esasy Önümler azyk we gurluşyk önümleri üçin polipropilen turba görnüşinde matalar, pomidor, miweler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312210180 sales@ezizulkam.com

altyn bürgüt

Iş Ugry : Gurluşyk, gurluşyk materiallarynyň we gök önümleriň önümçiligi
Esasy Önümler gök önüm önümçiligi, ýyladyşhana toplumlaryny gurmak, alýumin penjireleri we gapylary öndürmek, polipropilen haltalaryň önümçiligi, polietilen ýaşşikleriň önümçiligi, polipropilen turbalaryň önümçiligi,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
80042242200 altynburgutoffice@gmail.com

nazlyýew sapardurdy

Iş Ugry : Ýyladyşhana
Esasy Önümler Gök önüm önümçiligi, Gök önümleriniň bölek we lomaý söwdasy, Gök önümleriniň eksporty, Pomidor, Burç,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99324371919 zemin.yyladyshana@gmail.com

daýhan sarpasy

Iş Ugry : Daýhançylyk
Esasy Önümler ýer tudana, armyt, nektarin, pomidor, towuk ýumurtgasy, hyýar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312227491 dayhansarpasydh@gmail.com

asuda döwür

Iş Ugry : Polipropilen haltalary, uly haltalary we plastmassa önümlerini öndürmek
Esasy Önümler polipropilen haltalar, uly ölçegli haltalar, bir gezeklik wilka, bir gezeklik çemçe, çygly süpürgiçleriň gutusynyň gapagy, gap-gaç ýuwujy serişdeleriň gutusynyň gapagy,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99362555276 asudadowur@mail.ru

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler Azyk önümleri, Öý üçin himiki serişdeler, “Balam” oýunjaklar we egin-eşikler, Gap-gaçlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312422752 markethalk@yandex.ru

ter önüm

Iş Ugry : Lomaý söwda (Ter miwe we bakja önümleri) hem-de (Import,Eksport)
Esasy Önümler biziň import edýan harytlarymyz: ýeralma, sogan, banan we ş.m., biziň eksport edýän harytlarymyz: kelem, pomidor, ýertudana we ş.m., gök we miwe önümleri eltip bermek hyzmaty,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99363935225 teronum@inbox.ru

muhammetgulyýew kerim

Iş Ugry : Miweleriň importy we lomaý söwdasy
Esasy Önümler armyt, alma, ýertudana, garpyz, mango, gawun,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365628757 kerim628757@gmail.com