ak ýaprak

Iş Ugry : Tebigy şiräniň önümçiligi we süýt önümleriniň distribýuteri
Esasy Önümler pyrtykal tagamly miwe şiresi, ülje tagamly miwe şiresi, miweli-tropiki tagamly miwe şiresi, şetdaly tagamly miwe şiresi, smorodina tagamly miwe şiresi, alma tagamly miwe şiresi,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312216607 orders@akyaprak.tm

dag etek

Iş Ugry : Gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik
Esasy Önümler ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik, gurluşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, kiçi ekskawator, zynjyrly ekskawator, gidrawlik çekiçli tekerli ekskawatow,
Şäher/Welaýat AHAL, GÖKDEPE
+99312754337 info@dagetek.com

nurly meýdan

Iş Ugry : Towuklary, iri gara mallary we ownuk (şahly) mallary köpeltmek
Esasy Önümler jüýje eti, towuk eti, towuk ýumurtgasy, süýt, güller, iri we ownuk mal eti,
Şäher/Welaýat BALKAN, BEREKET
+99312211581 nurly.meýdan@gmail.сom

ak hünji

Iş Ugry : Penoplast önümçiligi, kanselýara önümleri we maldarçylyk
Esasy Önümler ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň içki bezeg profilleri, ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň daşky bezeg profilleri, ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň potolok bezeg önümleri, lýustralaryň potolok bezegleri üçin penopolistiroldan ýasalan bezeg önümleri, ýokary hilli penopolistiroldan, ekologiýa taýdan arassa, sowukdan we yssydan goraýjy örtükler, XPS – ektruzirlenen polistiroldan jaýlaryň içki bezegleri (profiller),
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352253942 akhunji09@gmail.com

täze aý

Iş Ugry : Konditer, et we şöhlat, ýarymtaýýar, süýt we doňdurma önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler gatyk, keksler, kökeler, petir köke, şekerli kökeler, sendwiç kökeler,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352218491 info@tazeay.com

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler Azyk önümleri, Öý üçin himiki serişdeler, “Balam” oýunjaklar we egin-eşikler, Gap-gaçlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312422752 markethalk@yandex.ru

bakjam söwda

Iş Ugry : Doňdurma, konserwirlenen önümler, doňdurylan ýarym taýýar önümler we doňdurylan miweler
Esasy Önümler plombir doňdurma, kremli doňdurma, süýtli doňdurma, doňdurylan börekler 0,4kg, 0,5kg, 1,0kg, 2,0kg, 5,0kg, doňdurylan wareniki 0,4kg, 0,5kg, 1,0kg, 2,0kg, 5,0kg, paketde täzeje doňdurylan miweler 0,5 kg, 0,2 kg,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312574192 bakjam2022@gmail.com

erteki

Iş Ugry : Buzgaýmak we süýt önümleri önümçiligi
Esasy Önümler "Owaz" şokolad örtülen plombir doňdurma, "Olimp" maňyzly şokolad örtülen plombir doňdurma, "Berkarar" wanilli plombir briket doňdurma, "Balam" Wanilinli şokolad örtülen dorog peýnirçesi, "Balam" Kakaoly şokolad örtülen dorog peýnirçesi, Şokolad örtülen "eskimo" wanilli plombir doňdurma,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365712120 vip.erteki@mail.ru; erteki.pogosyan@gmail.com