ynamly maksat

Iş Ugry : Distribýutor Hyzmaty
Esasy Önümler kökeler we snekler, çaga eşikleri üçin kir ýuwujy serişde, elde ýuwmak üçin kir ýuwujy serişde, kir ýuwujy serişde awtomat, agardyjy serişde, bio tämizleýji serişde,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414001 nazar.d@ynamlymaksat.com

şan wekil

Iş Ugry : Konserwlenen gök önümler
Esasy Önümler konserwirlenen süýji mekgejöwen, 100 gr kişmiş, marinada ýatyrylan ajy burç, 350 gr guradylan gawun, marinada ýatyrylan hyýar, leço,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99365560893 sanwekil@gmail.com

owadan ülke

Iş Ugry : Konserwlenen gök önümler, ketçup we maýonez önümçiligi
Esasy Önümler miwe we gök önümler jemi, maýonez önümleri, ketçup önümçiligi, konserwirlenen gök önümler, tomat pastasy,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99313736663 info@owadanulke.com

üpjün

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda işleri
Esasy Önümler kofe, şahsy arassaçylyk üçin kremler we geller, diş pastalary, agzyňy çaýkamak üçin serişde, diş çotgasy, diş arassalamak üçin taýajyk we ýüp,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414274 upjunhj@mail.ru

nesil

Iş Ugry : Konserwirlenen gök önümler we şerbetleriň önümçiligi
Esasy Önümler leço, erik şerbeti, nar we aýwa şerbeti, feýhoa we aýwa şerbeti, alça şerbeti, aýwa şerbeti,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312361903 plastimpex@inbox.ru

kenar balyk

Iş Ugry : Balyk çig malyny gaýtadan işlemek
Esasy Önümler guradylan wobla balygynyň filesi, ajy duzlanan kilka, sowuk kakadylan kilka, sowuk kakadylan takgaz balygy, az duzlanan takgaz balygy, sowuk kakadylan skumbriýa,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99364435758 mn.klychev@gmail.com

hazar balyk

Iş Ugry : Balyk önümleri
Esasy Önümler konserwirlenen balyklar, tomat sousynda hazar külke balygy, ýagly kakadylan şprotlar, tomat sousynda atlantik takgaz balygy, hakyky atlantiki takgaz balygy, tomat sousynda atlantik skumbriýa balygy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312957906 yslamamangulyyew@gmail.com

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler Azyk önümleri, Öý üçin himiki serişdeler, “Balam” oýunjaklar we egin-eşikler, Gap-gaçlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312422752 markethalk@yandex.ru

bereketli

Iş Ugry : Şöhlat önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler şöhlat önümleri, wetçina, ýarym taýýar et önümleri (kotletler, steýkler, köfte, marinadlanan kebaplar), kakadylan et, kakadylan gapyrgalar, kakadylan bud,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312334551 bereketli92@inbox.ru

bakjam söwda

Iş Ugry : Doňdurma, konserwirlenen önümler, doňdurylan ýarym taýýar önümler we doňdurylan miweler
Esasy Önümler plombir doňdurma, kremli doňdurma, süýtli doňdurma, doňdurylan börekler 0,4kg, 0,5kg, 1,0kg, 2,0kg, 5,0kg, doňdurylan wareniki 0,4kg, 0,5kg, 1,0kg, 2,0kg, 5,0kg, paketde täzeje doňdurylan miweler 0,5 kg, 0,2 kg,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312574192 bakjam2022@gmail.com