alem dostlugy

Iş Ugry : Agro, Logistika, Söwda, Önümçilik
Esasy Önümler gök önümleri we miweleri eksport etmek, guşçulyk, awtoýol arkaly ýük gatnawy, demir ýol arkaly ýük gatnawy, howa arkaly ýük gatnawy, deňiz arkaly ýük gatnawy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754367 contact@alemdo.com

ak ýag

Iş Ugry : Polietilen we polipropilen önümlerini öndürmek
Esasy Önümler dürli ululykdaky polietilen rulonlary we haltalar, çarçuwalar üçin bagetler, masterbaç, kombikorm, bir gezek ulanylýan ellikler, dürli önümleri eksport we import etmek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99362501683 batyrowa2019@mail.ru

mahmal bio

Iş Ugry : Toprak we ösümlikler üçin dökünler we önüm öndürmek. Ondan başgada alkagolly we alkogolsyz içgileri we dezinfeksiýa serişdesiniň önümçiligi. Logistika hyzmatlary
Esasy Önümler suwuk dökünler, gury dökünler, alkogolsyz içgiler, antiseptikler, awtoýol arkaly ýük gatnawy, howa arkaly ýük gatnawy,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
+99342241803 hkmahmalbio@gmail.com

kaspian tm

Iş Ugry : Mehaniki, ýangyn howpsuzlygy we oba hojalygy enjamlary
Esasy Önümler salniklar, suw nasoslar, ýuwujy aparatlar, suw filtirleri, ýangyn howpsuzlygy enjamlary, elektrodiwigateller,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99365723298 tm.caspian@gmail.com

nurly meýdan

Iş Ugry : Towuklary, iri gara mallary we ownuk (şahly) mallary köpeltmek
Esasy Önümler jüýje eti, towuk eti, towuk ýumurtgasy, süýt, güller, iri we ownuk mal eti,
Şäher/Welaýat BALKAN, BEREKET
+99312211581 nurly.meýdan@gmail.сom

gaýrat agro

Iş Ugry : Oba hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmek we öndürmek
Esasy Önümler kädi poroşogy, arpa, sogan, soýa, mekgejöwen, kädi,
Şäher/Welaýat LEBAP, LEBAP
+99361058815 gayratagro.tm@gmail.com

altyn bürgüt

Iş Ugry : Gurluşyk, gurluşyk materiallarynyň we gök önümleriň önümçiligi
Esasy Önümler gök önüm önümçiligi, ýyladyşhana toplumlaryny gurmak, alýumin penjireleri we gapylary öndürmek, polipropilen haltalaryň önümçiligi, polietilen ýaşşikleriň önümçiligi, polipropilen turbalaryň önümçiligi,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
80042242200 altynburgutoffice@gmail.com

maksada okgunly

Iş Ugry : Guşçylyk
Esasy Önümler pide, pitsa, hindi guş ýüregi, hindi guş farşy, hindi guş farş MDM, pisseli gaýnadylan şöhlat "Näzli" ýokary hilli,
Şäher/Welaýat AHAL, GÖKDEPE
+99312488062 maksatismailowich11@gmail.com

nazlyýew sapardurdy

Iş Ugry : Ýyladyşhana
Esasy Önümler Gök önüm önümçiligi, Gök önümleriniň bölek we lomaý söwdasy, Gök önümleriniň eksporty, Pomidor, Burç,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99324371919 zemin.yyladyshana@gmail.com

ak hünji

Iş Ugry : Penoplast önümçiligi, kanselýara önümleri we maldarçylyk
Esasy Önümler ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň içki bezeg profilleri, ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň daşky bezeg profilleri, ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň potolok bezeg önümleri, lýustralaryň potolok bezegleri üçin penopolistiroldan ýasalan bezeg önümleri, ýokary hilli penopolistiroldan, ekologiýa taýdan arassa, sowukdan we yssydan goraýjy örtükler, XPS – ektruzirlenen polistiroldan jaýlaryň içki bezegleri (profiller),
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352253942 akhunji09@gmail.com