ak ýaprak

Iş Ugry : Tebigy şiräniň önümçiligi we süýt önümleriniň distribýuteri
Esasy Önümler pyrtykal tagamly miwe şiresi, ülje tagamly miwe şiresi, miweli-tropiki tagamly miwe şiresi, şetdaly tagamly miwe şiresi, smorodina tagamly miwe şiresi, alma tagamly miwe şiresi,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312216607 orders@akyaprak.tm

abadan önümçilik kärhanasy

Iş Ugry : Miwe we gök-bakja önümlerini gaýtadan işlemek we gaplamak, çörek-köke önümleri, arassalanan gazsyz we gazly agyz suw, alkogolly içgileriniň önümçiligi.
Esasy Önümler arassalanan gazsyz agyz suwy 5L, arassalanan gazsyz agyz suwy 1,5L, arassalanan gazsyz agyz suwy 0,5L, tomat goýutmasy 400gr, alma powidlosy 500gr, käşir powidlosy 500gr,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312254302 abadan.onumcilik.karhana@gmail.com

mahmal bio

Iş Ugry : Toprak we ösümlikler üçin dökünler we önüm öndürmek. Ondan başgada alkagolly we alkogolsyz içgileri we dezinfeksiýa serişdesiniň önümçiligi. Logistika hyzmatlary
Esasy Önümler suwuk dökünler, gury dökünler, alkogolsyz içgiler, antiseptikler, awtoýol arkaly ýük gatnawy, howa arkaly ýük gatnawy,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
+99342241803 hkmahmalbio@gmail.com

üpjün

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda işleri
Esasy Önümler kofe, şahsy arassaçylyk üçin kremler we geller, diş pastalary, agzyňy çaýkamak üçin serişde, diş çotgasy, diş arassalamak üçin taýajyk we ýüp,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414274 upjunhj@mail.ru

nesil

Iş Ugry : Konserwirlenen gök önümler we şerbetleriň önümçiligi
Esasy Önümler leço, erik şerbeti, nar we aýwa şerbeti, feýhoa we aýwa şerbeti, alça şerbeti, aýwa şerbeti,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312361903 plastimpex@inbox.ru

bakjaly

Iş Ugry : Kagyz önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler kakao, salfetkalar, kagyz polotensalary, hajathana kagyzy, granulirlenen dessine ereýän içgiler, karamelli popkorn,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312574126 bakjalytrade@gmail.com

biýat

Iş Ugry : Alkogolly we alkogolsyz içgileri öndürmek we satmak
Esasy Önümler Zip ”№5 Klassyky” aýna çüýşede ýeňil pasterizirlenen piwo 500 ml Alk. 4.0 wol., Zip ”№5 Klassyky” aýna çüýşede ýeňil pasterizirlenen piwo 320 ml Alk. 4.0 wol., Zip ”№5 Klassyky” alýumin gapda ýeňil pasterizirlenen piwo 500 ml Alk. 4.0 wol., Zip ”№5 Klassyky” PET çüýşede ýeňil pasterizirlenen piwo 1,5 lt Alk. 4.0 wol., Zip “№5 Klassyky” ýeňil süzülmedik, pasterizasiýa edilmedik piwo Alk. 4.0 wol., Zip “№5 Klassyky” ýeňil süzülen, pasterizasiýa edilmedik piwo Alk. 4.0 wol.,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312250704 biyattm@mail.ru

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler Azyk önümleri, Öý üçin himiki serişdeler, “Balam” oýunjaklar we egin-eşikler, Gap-gaçlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312422752 markethalk@yandex.ru

ýaprak

Iş Ugry : Alkogolsyz gazsyz içgileriň önümçiligi
Esasy Önümler alma tagamly mors 0.5L, armyt tagamly mors 0.5L, gara smorodina tagamly mors 0.5L, gyzyl üzüm tagamly mors 0.5L, klýukwa tagamly mors 0.5L, nar tagamly mors 0.5L,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99364047606 suraymr@gmail.com

serras

Iş Ugry : Piwo hem-de alkagolsyz gazlandyrylan içgileri öndürmek we ýerlemek
Esasy Önümler “Limonad” alkogolsyz gazlandyrylan içgi 0,5 litr, “Tarhun” alkogolsyz gazlandyrylan içgi 0,5 litr, “Zirk” alkogolsyz gazlandyrylan içgi 0,5 litr, “Nar" alkogolsyz gazlandyrylan içgi 0,5 litr, “Mohito" alkogolsyz gazlandyrylan içgi 0,5 litr, “Kola" alkogolsyz gazlandyrylan içgi 0,5 litr,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99362988644 shatlykbizn@mail.ru