umytly ugur

Iş Ugry : Landşaft dizaýny, bagbançylyk we bezeg agaçlarynyň satuwy
Esasy Önümler taflan, roza, barbaris agajy, hibiskus agajy, tuýa agajy, arizona agajy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99363641119 info@umytlyugur.com.tm

töwerek

Iş Ugry : Boýag önümçiligi, gozgalmaýan emläk we söwda
Esasy Önümler gozgalmaýan emläk, diwar boýaglary, mebel boýaglary, nebit we gaz pudagy üçin ätiýaçlyk şaýlary, ätiýaçlandyryş, dokma pol örtükleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312952831 info@trendpaint.com

türkmeniň rysgaly

Iş Ugry : Şahsy gigiýena önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler çygly süpürgiçler (salfetka), çaga arlyklary (pampers), zenanlaryň gigiýeniki prokladkalary, egin-eşik ýuwujy serişdeler, ýeke gezeklik päkiler, diş çotgalar,
Şäher/Welaýat MARY, WEKILBAZAR
+99355861239 akbulut.ab@mail.ru

sontsa

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda
Esasy Önümler egin-eşik ýuwýan serişdeler, gap-gaç ýuwýan serişdeler, dezinfeksiýa we antibakterial serişdeleri, öý arassalaýyş serişdeleri, şahsy arassaçylyk önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365562229 urbashgleb@gmail.com

erich krause

Iş Ugry : Kanselýariýa önümlerini öndürmek we satmak
Esasy Önümler şar ruçkalary, papkalar, papka skorosşivatel, papka-registrator, rýukzaklar, steplerler, gara galamlar, reňkli galamlar, bellik kagyzy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754528 distribution-tm@mail.ru

wasserman gennadiý walerýewiç

Iş Ugry : Söwda, gurnama hyzmatlary we enjamlaryň anyklaýyş işleri
Esasy Önümler ýyly pol / satuw we gurnama, howuzlar / satuw we gurnama, saunalar / satuw we gurnama, hamam / satuw we gurnama, suw filtrasiýasy / satuw we gurnama,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99360108220 vgvjob@gmail.com

salon izabel

Iş Ugry : Perdeleri tikmek, rim perdeleri, karniz, žalýuz we zebra perdeleri gurnamak, perdeleri ýuwmak
Esasy Önümler perde tikmek, perdeleri ýuwmak, kornizleri gurnamak, žalýuzlary gurnamak, rim perdeleri dikmek, pokrywalo tikmek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312219107 irinanikishewwa88@gmail.com

abadan haly

Iş Ugry : Haly we haly önümleri önümçiligi
Esasy Önümler haly we haly önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312357905 contact@abadanhaly.net

ynamly maksat

Iş Ugry : Distribýutor Hyzmaty
Esasy Önümler kökeler we snekler, çaga eşikleri üçin kir ýuwujy serişde, elde ýuwmak üçin kir ýuwujy serişde, kir ýuwujy serişde awtomat, agardyjy serişde, bio tämizleýji serişde,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414001 nazar.d@ynamlymaksat.com

altyn bedew

Iş Ugry : Dokma senagaty, halkara demir ýol arkaly ýükleriniň gatnawy
Esasy Önümler sintepon ýorgan, sintepon ýassyklary, flanel düşekleri, ranfors düşekleri, satin düşekleri, fla ýorgan düşek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312762127 altyn.bedew@gmail.com