güneşli kerwen

Iş Ugry : Harytlaryň awtoulag transporty bilen halkara daşamak. Kondisioner, howalandyrma, ýyladyş sistemalarynyň we öý hojalyk enjamlarynyň gurnama we abatlama işleri.
Esasy Önümler awtoulag bilen halkara ýük gatnawy, harytlaryň ugradyş resminamalarynyň ýerine ýetirilmegi, ammar hyzmatlary, ýüklemek we düşürmek işleri, gaplama, kondisioner ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312934896 guneshlikerwen@gmail.com

beýiklik

Iş Ugry : Ýyladyş, wentilasiýa we kondisionirleme, şeýle hem lift ulgamlary we eskalatorlar
Esasy Önümler gazanlar we VRF, çillerler, fankoillar, liftler we eskalatorlar, üçek howa sazlaýjylary, BMS (binany dolandyryş) ulgamlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754391 info@beyiklik.com

hvac

Iş Ugry : Binalara çylşyrymly enjamlary ornaşdyrmak, howalandyrma we kondisionirleme sistemalary boýunça hyzmatlar
Esasy Önümler howalandyrma we kondisionirleme ulgamlary, awtomatiki ýangyn söndüriji ulgamlar, ýangyn duýduryş ulgamy, ýylylyk üpjünçiligi, sowuklyk üpjünçiligi, tüsse çykaryjy ulgamlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312468229 hvac@miyesser.com

turan inžener

Iş Ugry : Ýyladyş, sowadyş, wentilýasiýa we suw üpjünçiligi ulgamlary
Esasy Önümler "Trane" çillerleri, ýyladyş ulgamlary, sowadyş ulgamlary, wentilýasiýa ulgamlary, kondisioner we sowadyjy ulgamlar, VRF ulgamy “Mitsubishi Heavy Industries” kondisionerler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312365133 info@turan.tm