töwerek

Iş Ugry : Boýag önümçiligi, gozgalmaýan emläk we söwda
Esasy Önümler gozgalmaýan emläk, diwar boýaglary, mebel boýaglary, nebit we gaz pudagy üçin ätiýaçlyk şaýlary, ätiýaçlandyryş, dokma pol örtükleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312952831 info@trendpaint.com

sowatly doganlar

Iş Ugry : Gurluşykda ýangyna garşy, poslama garşy, boýag we beýleki işler
Esasy Önümler boýag we poslama garşy işler, metal gurluşlary ýangyndan goramak, gum bilen arassalamak we poslama garşy işler, epoksi öz-özüni tekizleýän pollar, sandwiç panellerini gurnamak, ýylylyk izolýasiýasy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312959670 info@sowatly-doganlar.com

mähirli zaman

Iş Ugry : Kärende tehnikalar, gurluşyk we himiki (himikat) harytlary, maslahat beriş hyzmatlary
Esasy Önümler sement importy, profilleriň importy, dürli diametrlerde armaturlaryň importy, karbamid importy, kärende tehnikalar, hiýap,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312486248 mzbox7@gmail.com

kökçi

Iş Ugry : Akkumulýator önümçiligi
Esasy Önümler akkumulýator önümçiligi, monoblok önümçiligi, gurşun oksidiniň önümçiligi, gurşun erginleriniň önümçiligi, owradylan polipropilen önümçiligi, gurşun galyndylaryny gaýtadan işlemek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312454545 info@kokci.biz

maru agos

Iş Ugry : Demir we agaç gapylary, mebelleri, metaldan önümleri öndürmek.
Esasy Önümler mebel, agaç gapylar, demir gapylar, metal önümleri,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352270780 agos47@mail.ru

türkmen ýyldyzy

Iş Ugry : Elektrik ugry boýunça işler
Esasy Önümler 220 kV çenli ýokary we kabel elektrik liniýalarynyň gurluşygy, 220 kW çenli podstansiýalary gurmak, ideg etmek we düýpli abatlamak, pes we orta woltly torlary gurmak, 110 kV çenli ýokary woltly geçiriji liniýalaryň we ýokary woltly podstansiýalaryň taslamalaşdyrylmagy, 110 kW çenli ähli görnüşli elektrik enjamlaryny barlamak, röle gorag we awtomatlaşdyryş enjamlaryny sazlamak,
Şäher/Welaýat LEBAP, SAKAR
+99343327012 wepa8806@mail.ru