×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

Biz Türkmenistan we bütin dünýä boýunça işewür we indiwidual müşderilerimizi hilimiz bilen haýran galdyrýarys.

AŞGABAT / AHAL

 • ýangyn söndüriji gutular
 • elektrik gutular
 • serwer şkaflary
 • stellažlar we tekjeler
 • şkaflar
 • polat gapylar
Telefon
+9931247 82 90
E-Poçta
Web
Giňişleýin
211

Ýangyn söndüriji serişdelerini abatlamak, gaýtadan doldurmak we kuwwatlandyrmak hyzmaty.

AŞGABAT / AHAL

 • ähli ölçegdäki toz şekilli ýangyn söndürijiler
 • köpürjükli ýangyn söndürijiler
 • kömürturşy gazly CO2 ýangyn söndürijileri
 • suwly ýangyn söndürijiler
Telefon
+99361081009
E-Poçta
Web
Giňişleýin
268

Mehaniki, ýangyn howpsuzlygy we oba hojalygy enjamlary

MARY ş. / MARY

 • salniklar
 • suw nasoslar
 • ýuwujy aparatlar
 • suw filtirleri
 • ýangyn howpsuzlygy enjamlary
 • elektrodiwigateller
Telefon
+99365723298
E-Poçta
Web
Giňişleýin
104