×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

Gurluşyk-gurnama işleri we himiki önümleriň lomaý söwdasy

BALKANABAT / BALKAN

 • taslama we binagärlik işleri
 • gurluşyk gurnama işleri
 • senagat inženerçilik desgalarynyň gurluşygy
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny gurnamak
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny işe goýbermek
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny abatlamak
Telefon
+99322220609
E-Poçta
Web
Giňişleýin
502

Gurluşyk, önümçilik, söwda-dynç alyş, agrosenagat

MARY ş. / MARY

 • geotekstil keçe
 • enjamlary kärendesine bermek
 • beton b-30
 • beton b-25
 • beton b-20
 • beton b-15
Telefon
+99352261273
E-Poçta
Web
Giňişleýin
206

Tormoz kolodka önümçiligi

WEKILBAZAR / MARY

 • öňki tormoz kolodka (kalodka) gn0002 toyota camry 1997-1999
 • yzky tormoz kolodka (kalodka) gn0003 toyota camry 1997-1999
 • öňki tormoz kolodka (kalodka) gn0004 toyota camry 2002-2006
 • yzky tormoz kolodka (kalodka) gn0006 toyota camry 2007-2011
 • öňki tormoz kolodka gn0007 toyota avalon 1995-1997
 • yzky tormoz kolodka gn0008 toyota avalon 1995-1997
Telefon
+99355863030
E-Poçta
Web
Giňişleýin
339

Kärende tehnikalar, gurluşyk we himiki (himikat) harytlary, maslahat beriş hyzmatlary

AŞGABAT / AHAL

 • sement importy
 • profilleriň importy
 • dürli diametrlerde armaturlaryň importy
 • karbamid importy
 • kärende tehnikalar
Telefon
+99312486248
E-Poçta
Web
Giňişleýin
200

Aýakgap önümlerini öndürýär

MARY ş. / MARY

 • aýakgap önümleriniň önümçiligi
 • awtomobil ýollarynyň gurluşygy
 • 110 kv çenli elektrik togy bilen gurnama we taslama işleri
 • 110 kv çenli elektrik toguny geçiriji ulgamlary çekmek işleri
 • senagat pudaklarynda we önümçilikde ulanylýan himikatlarynyň lomaý söwdasy
 • raýat desgalarynyň gurluşyk-gurnama işleri
Telefon
+99352260080
E-Poçta
Web
Giňişleýin
184

Awtoulag ýaglaryny we antifrizleri öndürmek

AŞGABAT / AHAL

 • antifrizler
 • pes doňduryjy sowadyjy suwuklygy
 • ýag filtrleri
 • motor ýaglary
 • awtomatiki tizlik geçiriş üçin ýaglar
 • gidrawlik ýagy
Telefon
+99312754528
E-Poçta
Web
Giňişleýin
149

Kompaniýa motor, geçiriji, senagat ýaglary, suwuklyklar, algy ýaglary we antifrizleri satmak we üpjün etmek bilen meşgullanýar. Süzgüçleriň we ...

AŞGABAT / AHAL

 • motor ýaglary
 • dizel ýaglary
 • senagat ýaglary
 • transmissiýa ýaglary
 • sowadyjy suwuklygy
 • tormoz suwuklygy
Telefon
+99312207785
E-Poçta
Web
Giňişleýin
200

Gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik

GÖKDEPE / AHAL

 • ulag we logistika hyzmatlary
 • lomaý söwda we üpjünçilik
 • gurluşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek
Telefon
+99312754337
E-Poçta
Web
Giňişleýin
171

Akkumulýator önümçiligi

AŞGABAT / AHAL

 • akkumulýator önümçiligi
 • monoblok önümçiligi
 • gurşun oksidiniň önümçiligi
 • gurşun erginleriniň önümçiligi
 • owradylan polipropilen önümçiligi
 • gurşun galyndylaryny gaýtadan işlemek
Telefon
+99312454545
E-Poçta
Web
Giňişleýin
132

Gurluşyk işleri we tehnikalary

GÖKDEPE / AHAL

 • gurluşyk işleri
 • dürli görnüşli gurluşyk tehnikalary
Telefon
+99312945006
E-Poçta
Web
Giňişleýin
127