×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME
Filtrler Tertiple

Agro, Logistika, Söwda, Önümçilik

AŞGABAT / AHAL

 • gök önümleri we miweleri eksport etmek
 • guşçulyk
 • awto arkaly ýük daşamaklygy
 • demir ýol arkaly ýük daşamaklygy
 • howa ýollary arkaly ýük daşamaklygy
 • deňiz arkaly ýük daşamaklygy
Telefon
+99312754367
E-Poçta
Web
Giňişleýin
359

Gurluşyk

TÜRKMENBAŞY / BALKAN

 • gämi abatlamak we deňiz we derýa desgalarynda hyzmat işleri
 • suwasty tehniki (suwa çümmek) işi
 • raýat we senagat gurluşygy
 • deňiz desgalaryny üpjün etmek we tehniki hyzmatyny etmek
 • nebit-gaz we himiýa senagaty gurluşygy
 • suw desgalarynyň gurluşygy
Telefon
+99324349320
E-Poçta
Web
Giňişleýin
29