×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME
Filtrler Tertiple

Biz Türkmenistan we bütin dünýä boýunça işewür we indiwidual müşderilerimizi hilimiz bilen haýran galdyrýarys.

AŞGABAT / AHAL

 • ýangyn söndüriji gutular
 • elektrik gutular
 • serwer şkaflary
 • stellažlar we tekjeler
 • şkaflar
 • polat gapylar
Telefon
+9931247 82 90
E-Poçta
Web
Giňişleýin
208

Gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik

GÖKDEPE / AHAL

 • ulag we logistika hyzmatlary
 • lomaý söwda we üpjünçilik
 • gurluşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek
Telefon
+99312754337
E-Poçta
Web
Giňişleýin
166

Bezeg metal önümlerini öndürmek, dikeltmek we gurnamak

AŞGABAT / AHAL

 • torşerlar
 • ýol ýagtylandyryş diregleri
 • bezeg çitleri
 • skameýkalar
 • ýol zibil bedresi
Telefon
+99365633400
E-Poçta
Web
Giňişleýin
104

Çaphana, mahabat we önümçilik kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • dizaýn işleri
 • kanselýariýa harytlary
 • tekstil önümleri
 • çaphana hyzmatlary
 • mahabat hyzmatlary we önümleri
 • energiýa enjamlaryny üpjün etmek, gurnamak we kepillik hyzmaty
Telefon
+99312455550
E-Poçta
Web
Giňişleýin
134

Energetika ugry boýunça işler (elektrik enjamlaryny üpjün etmek we gurnamak), kompozit materiallarynyň önümçiligi

AŞGABAT / AHAL

 • düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-14
 • düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-16
 • düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-18
 • düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-4
 • düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-20
 • düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-6
Telefon
+99312361987
E-Poçta
Web
Giňişleýin
104

Elektron we elektrik enjamlaryny öndürmek

AŞGABAT / AHAL

 • katod gorag stansiýalary "EHG"
 • reaktiw güýç kompensatorlary "РЕАК"
 • nebit bazasyny dolandyrmak ulgamy
 • önümçilik prosessoryna kompýuter gözegçiligi
 • swetofor gutysy "TSG"
 • swetofor kontrolleri "ТСК - 02"
Telefon
+99312452822
E-Poçta
Web
Giňişleýin
99

Mehaniki, ýangyn howpsuzlygy we oba hojalygy enjamlary

MARY ş. / MARY

 • salniklar
 • suw nasoslar
 • ýuwujy aparatlar
 • suw filtirleri
 • ýangyn howpsuzlygy enjamlary
 • elektrodiwigateller
Telefon
+99365723298
E-Poçta
Web
Giňişleýin
100