eyyam

Iş Ugry : Metal önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler ýangyn söndüriji gutular, elektrik gutular, serwer şkaflary, stellažlar we tekjeler, şkaflar, polat gapylar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312478290 info@eyyamgroup.com

dag etek

Iş Ugry : Gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik
Esasy Önümler ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik, gurluşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, kiçi ekskawator, zynjyrly ekskawator, gidrawlik çekiçli tekerli ekskawatow,
Şäher/Welaýat AHAL, GÖKDEPE
+99312754337 info@dagetek.com

täze demir

Iş Ugry : Bezeg metal önümlerini öndürmek, dikeltmek we gurnamak
Esasy Önümler torşerlar, ýol ýagtylandyryş diregleri, bezeg çitleri, skameýkalar, ýol zibil bedresi,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365633400 tazedemir.tm@gmail.com

altyn arzuw

Iş Ugry : Çaphana, mahabat we önümçilik kompaniýasy
Esasy Önümler dizaýn işleri, kanselýariýa harytlary, tekstil önümleri, çaphana hyzmatlary, mahabat hyzmatlary we önümleri, energiýa enjamlaryny üpjün etmek, gurnamak we kepillik hyzmaty,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312455550 print@altyn-arzuw.com

elektroulgamgurluşyk

Iş Ugry : Energetika ugry boýunça işler (elektrik enjamlaryny üpjün etmek we gurnamak), kompozit materiallarynyň önümçiligi
Esasy Önümler düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-14, düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-16, düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-18, düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-4, düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-20, düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-6,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312361987 perm63@yandex.ru

jahan elektronik

Iş Ugry : Elektron we elektrik enjamlaryny öndürmek
Esasy Önümler katod gorag stansiýalary "EHG", reaktiw güýç kompensatorlary "РЕАК", nebit bazasyny dolandyrmak ulgamy, önümçilik prosessoryna kompýuter gözegçiligi, swetofor gutysy "TSG", swetofor kontrolleri "ТСК - 02",
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312452822 Jerek2021@yandex.ru

kaspian tm

Iş Ugry : Mehaniki, ýangyn howpsuzlygy we oba hojalygy enjamlary
Esasy Önümler salniklar, suw nasoslar, ýuwujy aparatlar, suw filtirleri, ýangyn howpsuzlygy enjamlary, elektrodiwigateller,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99365723298 tm.caspian@gmail.com

garynja

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň, öý hojalygynyň we başga-da köp harytlaryň onlaýn dükany
Esasy Önümler lampa, gurluşyk materiallary, izolýasiýa materiallary, bezeg materiallary, santehnika, suw üpjünçiligi, lagym, elektrik,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365026915 2garynja@gmail.com

türkmen ýyldyzy

Iş Ugry : Elektrik ugry boýunça işler
Esasy Önümler 220 kV çenli ýokary we kabel elektrik liniýalarynyň gurluşygy, 220 kW çenli podstansiýalary gurmak, ideg etmek we düýpli abatlamak, pes we orta woltly torlary gurmak, 110 kV çenli ýokary woltly geçiriji liniýalaryň we ýokary woltly podstansiýalaryň taslamalaşdyrylmagy, 110 kW çenli ähli görnüşli elektrik enjamlaryny barlamak, röle gorag we awtomatlaşdyryş enjamlaryny sazlamak,
Şäher/Welaýat LEBAP, SAKAR
+99343327012 wepa8806@mail.ru

demir ölçeg

Iş Ugry : Elektrik we ýangyn howpsuzlyk pudagy
Esasy Önümler elektro hereketlendirijileriň sarym işleri we barlag synag işleri, abatlamak işleri, elektik şitleri we panolary öndürmek, elektrik enjamlary barlag synagdan geçirmek (laboratoriýa №1), elektrika we awtomatika işlerininiň barlag synagdan geçirmek (laboratoriýa №2), 110 kV çenli ýokary we kabel elektrik liniýalarynyň gurluşygy, 110 kW çenli podstansiýalary gurmak, ideg etmek we düýpli abatlamak,
Şäher/Welaýat BALKAN, BALKANABAT
+99322278883 demirolceg@gmail.com