×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

Finans hyzmatlary

GERMANIÝA / DAŞARY ÝURT

 • maýa goýumlaryny dolandyrmak
 • Ýewropa bazarynda gozgalmaýan emläk satyn almak we satmak
 • senagat pudagynda maýa goýumlary
 • taslamany maliýeleşdirilmegi
 • ýewrobondlaryň, paýnamalaryň we obligasiýalaryň döredilmegini guramak
 • Ýewropa we Aziýa banklaryndan karzlary çekmek
Telefon
+99361007773
E-Poçta
Web
Giňişleýin
188

Auditorçylyk kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • audit barlaglaryny geçirmek: hökmany we başlangyçly audit
 • MHHS-na laýyklykda maliýe hasabatyny üýtgtmek we düzmek
 • buhgalter hasabatlaryny düzmek, täzeden ýola goýmak
 • kärhanalaryň maliýe-hojalyk işleriniň seljermesi
 • kärhanalaryň aktiwlerine we borçnamalaryna baha bermek
 • esaslyk maýany tassyklamak hyzmatlary
Telefon
+99312227708
E-Poçta
Web
Giňişleýin
48