hazar ätiýaçlandyryş

Iş Ugry : Ätiýaçlandyryş kompaniýasy
Esasy Önümler kärhanalaryň emlägini meýletin ätiýaçlandyryş, gurluşyk-gurnaýyş işlerini meýletin ätiýaçlandyryş, üçünji şahslaryň öňündäki raýat-hukuk jogapkärçiligini meýletin ätiýaçlandyryş, ulag serişdelerini meýletin ätiýaçlandyryş, Türkmenistanyň çäklerinden daşyna gidýän raýatlaryň saglygyny meýletin ätiýaçlandyryş, ýuridik şahslaryň hasabyna işgärleri betbagtçylykly hadysalardan köpçülikleýin meýletin ätiýaçlandyryş,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+ 99312414192 info@hazar-insurance.com

terne logistik

Iş Ugry : Logistika
Esasy Önümler multimodal ýük gatnawlary, awtomobil arkaly ýük daşama, demir ýolda ýük daşama, howa arkaly ýük gatnawy, deňiz üsti bilen ýük daşama, toparlaýyn ýükleri daşama,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312480542 info@terne-logistics.com

gadamly inžener

Iş Ugry : Ulag-logistika hyzmatlary we gurluşyk
Esasy Önümler howa arkaly ýük gatnawy, deňiz arkaly ýük gatnawy, multimodal ýük gatnawlary, konteýner daşamak, gämi gullugynyň hyzmatlary, ammar hyzmatlary (Hytaý, Türkmenistan),
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312980113 logistics@gadamly-engineer.com

ege logistika

Iş Ugry : Ulag logistikasy
Esasy Önümler hususy wagon kärendesi, daşary ýurt gatnawlary, transit gatnawlar, gümrük işleri we ätiýaçlandyryş, multimodal gatnawlar, demir ýol arkaly ýük gatnawy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312416669 ege@online.tm

ussat birleşik

Iş Ugry : Ulag we logistika hyzmatlary
Esasy Önümler intermodal ýük daşamak, howa arkaly ýük gatnawy, demir ýol arkaly ýük gatnawy, awtoýol arkaly ýük gatnawy, deňiz arkaly ýük gatnawy, ammar hyzmatlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312211637 ussat.birleshik19@mail.ru

halkara dostluk

Iş Ugry : Logistika, turizm, söwda we gurluşyk
Esasy Önümler Wýetnama syýahat, Birleşen Arap Emirliklerine syýahat, Singapura syýahat, awtoýol arkaly ýük gatnawy, deňiz arkaly ýük gatnawy, howa arkaly ýük gatnawy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312468380 info@halkaradostluk.com