hekem

Iş Ugry : Audit, gozgalmaýan emläk, terjime, baha bermek, bulara degişli hukuk hyzmatlary.
Esasy Önümler auditor hyzmatlary, gozgalmaýan emläk hyzmatlary, terjime hyzmatlary, baha kesmek hyzmatlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312478115 hekem.tm@mail.ru

ezber baha

Iş Ugry : Gozgalýan we gozgalmaýan emläge baha kesmek we komission işi
Esasy Önümler gozgalýan we gozgalmaýan emläge baha kesmek, awtoulag satuwy boýunça komissiýa işleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312936160 nurgeldiyevaj@gmail.com

zafar ereşow

Iş Ugry : Gurluşyk işinde maslahat beriş we seljeriş hyzmatlary
Esasy Önümler bahalandyrmalary hasaplamak, obýektiň smeta bahasyna seljeriş bermek, kärhananyň girdeji gurluşy,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
+99361986004 zapamir@mail.ru

işewürlik maslahatlar merkezi

Iş Ugry : Baha kesiji kärhana
Esasy Önümler gozgalmaýan emläge baha kesmek, gozgalýan emläge baha kesmek, transport ulaglaryna baha kesmek, enjamlara baha kesmek, täjirçilik emlägine baha bermek, gozgalmaýan emläge baha kesmek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312210313 info@imm.com.tm

baý baha

Iş Ugry : Baha kesmek we ulag serişdeleriň komission dukany
Esasy Önümler gozgalmaýan we gozgalýan emläge baha kesmek, täjirçilik emlägine baha kesmek, emläge baha kesmek, enjamlara baha kesmek, ulaglara baha kesmek, hususy edara görnüşli taraplara we şahsy adamlar üçin baha kesmek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312231596 baybaha22@gmail.com

ak ussa

Iş Ugry : HK "Ak Ussa" täze ekologiýa taýdan arassa önüm hödürleýän köp ugurly kompaniýa. Bu Türkmen kompaniýasynyň önümleri Türkmenistanda ilkinji hasaba alnandyr.
Esasy Önümler ygtyýarly wekil hökmünde hyzmatlar, gögerişler we mikrogrenler, taslamalara we şertnamalara ykdysady baha bermek, maglumat hyzmaty, kärhana dolandyrşy boýunça hyzmatlary, kärhana biznes meýilnamalaşdyrylyşy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312480611 info@ak-ussa.com