×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME
Filtrler Tertiple

Daşky gurşaw hyzmatlary, dilden we ýazuw terjime, işgär saýlamap bermek.

AŞGABAT / AHAL

  • şahsy resminamalaryň terjimesi
  • kadalaşdyryjy we daşky gurşaw resminamalarynyň terjimesi
  • ylmy tekstleriň terjimeleri
  • daşky gurşaw resminamalaryny işläp düzmek
  • mahabat terjimeleri
  • daşky gurşaw barlagyny geçirmek
Telefon
+99360188424
E-Poçta
Web
Giňişleýin
90

Beýleki täjirçilik işleri we dolandyrmak boýunça maslahat bermek

AŞGABAT / AHAL

  • ISO standartlary boýunça dolandyryş ulgamyna doly baha bermek
  • ISO boýunça sertifikasiýa taýynlyga tiz wagtda baha bermek
  • ISO dolandyryş ulgamlary boýunça treningler