rysgally ussat

Iş Ugry : Nebit gaz pudagynda ulanylýan himiki (himikat) garyndylary işleýän we öndürýän kärhana
Esasy Önümler mehaniki inženerçilik we üpjünçilik, önümçilik / burawlama / iş hyzmatlary, elektrik inženerligi we üpjünçilik, saglyk, daşky gurşaw (hse) we howpsuzlyk, göteriji & daşaýjy enjam gurallary bejermek we üpjünçilik hyzmatlary, instrumentasiýa / gözegçilik inženerligi we üpjünçiligi,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99322220117 business@rysgalussat.com

töwerek

Iş Ugry : Boýag önümçiligi, gozgalmaýan emläk we söwda
Esasy Önümler gozgalmaýan emläk, diwar boýaglary, mebel boýaglary, nebit we gaz pudagy üçin ätiýaçlyk şaýlary, ätiýaçlandyryş, dokma pol örtükleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312952831 info@trendpaint.com

hamraýew rahim

Iş Ugry : lomaý we bölek söwda
Esasy Önümler 50% senagat wodorod peroksid, kaustik soda, mekgejöwen krahmaly, asbest karton 3mm 1000 * 800 mm, asbest karton 4mm 1000 * 800 mm, asbest karton 5mm 1000 * 800 mm,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
+99365580141 masturajurayewa@gmail.com

eziz dag

Iş Ugry : Gurluşyk, önümçilik, söwda-dynç alyş, agrosenagat
Esasy Önümler geotekstil keçe, enjamlary kärendesine bermek, beton b-30, beton b-25, beton b-20, beton b-15,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352261273 info@eziz-dag.com

bimaks türkmenistan

Iş Ugry : Suwy taýýarlamakda innowasiýon çözgütler
Esasy Önümler suwy arassalamak üçin himiki önümler, senagat ýuwujy serişdeler we dezinfeksiýa serişdeleri, tehniki himiki önümler, burawlama garyndylary üçin reagentler we materiallar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99364550330 info@bimakstm.com

mähirli zaman

Iş Ugry : Kärende tehnikalar, gurluşyk we himiki (himikat) harytlary, maslahat beriş hyzmatlary
Esasy Önümler sement importy, profilleriň importy, dürli diametrlerde armaturlaryň importy, karbamid importy, kärende tehnikalar, hiýap,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312486248 mzbox7@gmail.com

şaterne

Iş Ugry : Azyk zawodlary üçin professional ýuwujy serişdeleri we Ýaponiýanyň brendi we Germaniýanyň hili bolan azyklary aromatlandyryjylaryny satmak.
Esasy Önümler Divosan QC VT50, Divosan GQ, Divergard 1210, Divergard 1100, Divergard 1350, Divergard 21043,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365817175 shaterne.dept@gmail.com

eksir

Iş Ugry : himikat, himiýa, çig mal
Esasy Önümler monoetilen glikol (MEG), titan dioksidi, suw emulsion boýag önümçiligi üçin çig mal, kalsiýum korbanat (kalsit), akrilik galyňlaşdyryjy, köpük kesiji,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754677 info@eksir.biz

ynamly türkmen

Iş Ugry : Diwar boýagy önümçiligi
Esasy Önümler içki diwar boýaglary, daşky diwar boýaglary, içki-üçek boýaglary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99364077817 ynamly_turkmen@mail.ru

täze zähmet

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň önümçiligi we satuwy
Esasy Önümler suw dispersiýa boýagy (emulsiýa), kafel ýelimi, agaç üçin şpatlýowka, gruntlama boýagy, plastiki içki diwar boýagy, daşky akrilik diwar boýagy,
Şäher/Welaýat MARY, BAÝRAMALY
+99356467447 tazezahmet_82@mail.ru