×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

"Türkmen Ak Ýol" hojalyk jemgyýeti halkara derejesinde ýokary hilli ulag we logistika hyzmatlaryny hödürleýär.

AŞGABAT / AHAL

 • howaýoly ulaglary
 • demirýol ulaglary
 • deňiz-derýa ýollary ulagy
 • gümrük taýdan resmileşdirmek
 • ammar hyzmatlary
 • awtoýol ulaglary
Telefon
+99312468293
E-Poçta
Web
Giňişleýin
446

Halkara transport kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • halkara ulag-logistika hyzmatlary
Telefon
+99312477761
E-Poçta
Web
Giňişleýin
227

“At-abraý” Türkmenistandaky iň uly logistika kompaniýasydyr.

AŞGABAT / AHAL

 • howa gatnawy
 • deňiz gatnawy
 • awtoulag gatnawy
 • demir ýol gatnawy
 • konteýner transporty
 • ammarlama
Telefon
+99312414183
E-Poçta
Web
Giňişleýin
286

Dünýäniň ähli künjegine ulag logistika hyzmatlary

AŞGABAT / AHAL

 • kärende
 • ammar hyzmatlary
 • awto arkaly ýük daşamaklygy
 • demir ýol arkaly ýük daşamaklygy
 • howa ýollary arkaly ýük daşamaklygy
 • deňiz arkaly ýük daşamaklygy
Telefon
+99312273782
E-Poçta
Web
Giňişleýin
185

Ulag logistika kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • awtoýol gatnawy
 • howa gatnawy
 • demir ýol gatnawy
 • deňiz arkaly gatnaw
 • köp modally gatnaw
 • gümrük taýdan resmileşdirmek
Telefon
+99312426880
E-Poçta
Web
Giňişleýin
131

Halkara logistika hyzmatlary

TÜRKMENBAŞY / BALKAN

 • multimodal ýük gatnawy
 • deňiz arkaly konteýner daşamak
 • taslama gatnawy
 • agyr ýük gatnawy
 • gämi kärendesi
 • ýap üstünde ýük gatnawy
Telefon
+99365549018
E-Poçta
Web
Giňişleýin
150

Ulag logistika kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • Türkiýe we Gara deňziň üsti bilen Hazar deňzine agyr we taslama ýük daşama hyzmaty
 • ýük şertnamalarynda, derýa we deňiz gatnawlaryny guramakda gämi tertipnamasy we dellalçylyk hyzmaty
 • toplumlaýyn logistika çözgütleri
 • multimodal gatnawy
 • gämi dolandyryşy
 • barža hyzmatlary
Telefon
+99312400043
E-Poçta
Web
Giňişleýin
165

Ulag-logistika

AŞGABAT / AHAL

 • ulag-ekspeditorçylyk hyzmatlaryny bermek
 • GDA, Ýewropa we Aziýa ýurtlarynyň çäkleri boýunça ýük daşama işini guramak
 • ýükleriň saklanmagyny we ammarlanmagyny üpjün etmek
 • Türkmenbaşy portunda ýükleme-düşürme hyzmatlaryny bermek
 • daşary ýurtly sürüjileriň Türkmenistana giriş wizalaryny almaklary üçin çakylyk resmileşdirmek
 • birža, gümrük we broker hyzmatlaryny bermek
Telefon
+99312754341
E-Poçta
Web
Giňişleýin
178

Ekspeditor we ulag hyzmatlary

AŞGABAT / AHAL

 • awtoulag gatnawy
 • gämi gatnawy
 • demir ýol gatnawy
 • howa gatnawy
 • multimodal transport
 • Eýran döwleti bilen import, eksport we üstaşyr geçiş
Telefon
+99312906349
E-Poçta
Web
Giňişleýin
112

Halkara ulag-ekspeditorçylyk hyzmartlary bilen bir hatarda ýurdumyzyň çäginde eksport, import, tranzit ýüklerini dürli ulaglara ýüklemek, düşürmek ...

AŞGABAT / AHAL

 • ulag ýük gatnawy
 • deňiz ýük gatnawy
 • demir ýol ýük gatnawy
 • howa ýük gatnawy
 • multimodal ýük gatnawy
 • howply ýükleri daşamak
Telefon
+99312958775
E-Poçta
Web
Giňişleýin
84