ak ýaýla

Iş Ugry : Aýna-gapy (plastik, alýumin) önümçiligi, mebel öndürmek
Esasy Önümler ölçemek, eltip bermek, gurnamak, kepillik, önüm saýlamakda maslahat we ýardam bermek, dekoratiw skameýkalar we zibil bedresi, dekoratiw ýagtylandyryş diregi, pvc gapylar we penjireler, dekoratiw profiller,
Şäher/Welaýat AHAL, ÄNEW
+99312575757 ak_profile_upvc@mail.ru

turkmen glass

Iş Ugry : Dürli görnüşli aýna önümçiligi
Esasy Önümler germew(perila), alýumin we plastmassa penjireler we gapylar, reňkli aýna penjireleri we binalaryň aýna bilen gaplanmasy, aýna gaýtadan işlemek, panžurlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754222 turkmenglass@gmail.com

altyn derweze

Iş Ugry : Penjire we gapy önümçiligi
Esasy Önümler ölçemek, eltip bermek, gurnamak, 1 ýyl kepillik, ýerine baryp ölçemek, işiň göwrümini hasaplamak, mör-möjeklere garşy setkalar, PWH gapylar we penjireler, önüm saýlamakda maslahat we ýardam bermek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312941456 altynderweze@gmail.com

maru agos

Iş Ugry : Demir we agaç gapylary, mebelleri, metaldan önümleri öndürmek.
Esasy Önümler mebel, agaç gapylar, demir gapylar, metal önümleri,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352270780 agos47@mail.ru

jöwher gözüm

Iş Ugry : Gurluşyk, energetika, eksport, import, alýuminden önüm öndürmek, bezeg we mahabat işleri
Esasy Önümler Eksport, Gurluşyk we gurnama işleri, Import, Alýumin gapylar, Alýumin penjireler, Bezeg we mahabat,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365708812 jowhergozum@gmail.com

altyn bürgüt

Iş Ugry : Gurluşyk, gurluşyk materiallarynyň we gök önümleriň önümçiligi
Esasy Önümler gök önüm önümçiligi, ýyladyşhana toplumlaryny gurmak, alýumin penjireleri we gapylary öndürmek, polipropilen haltalaryň önümçiligi, polietilen ýaşşikleriň önümçiligi, polipropilen turbalaryň önümçiligi,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
80042242200 altynburgutoffice@gmail.com

dizayn master

Iş Ugry : Dizaýn, mebel önümçiligi, abatlaýyş işleri we gurluşyk
Esasy Önümler içki dizaýn işleri, landşaft dizaýny, daşky dizaýn işleri, sargyt esasynda mebel öndürmek: çagalar otaglary, ýatylýan otaglar, myhman otaglar, aşhanalar; ýumşak mebeller, restoranlara, gözellik salonlaryna, ofislere, söwda nokatlaryna sargyt esasynda mebel öndürmek, abatlaýyş işleri we gurluşyk,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312453400 azadyturkmentur@gmail.com

türkmen penjire

Iş Ugry : Penjireler we gapylar üçin plastik profil önümleri
Esasy Önümler “TMPEN” 3 kameraly penjireler we gapylar üçin PVC profilleri, “ASHPEN” 4 kameraly penjireler we gapylar üçin PVC profilleri, “TMPEN” 3 kameraly penjireler we gapylar üçin PVC profilleriň esasynda-laminirlenen profiller, Lambri-PVC içgi bezeg üçin panel, PVC penjireler we gapylar üçin aksesuarlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312247732 info@tmpen.com

erkin gurluşyk

Iş Ugry : Gurluşyk, logistika, miweçilik, maldarçylyk, önümçilik we mineral dökünler
Esasy Önümler gurluşyk işleri, abatlaýyş işleri, durkuny täzelemek işleri, inžinerçilik ulgamlary, miweçilik, maldarçylyk,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352272625 info@erkingurlushyk.com

gart

Iş Ugry : Plastiki penjireler, reňkli aýna penjireler, gapylar, dürli gurluşyk işleri, beton işleri, dürli gurluşyk materiallary (ýuwlan gum, ezilen daş, sement)
Esasy Önümler dürli materiallar (ýuwulan gum, ezilen daş, sement we ş.m.), Plastiki penjireler, witraž penjireler, gapylar, gurluşyk işleri, beton işleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365555112 Ip.gart@mail.ru