×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME
Filtrler Tertiple

Terjime we kanunlaşdyryş býurosy

AŞGABAT / AHAL

 • resminamalaryň terjimeleri
 • apostil we resminamalaryň konsullyk kanunlaşdyrylmagy
 • terjimeleriň konsullyk şahadatnamasy
 • nostrifikasiýa
 • gda ýurtlarynyň, ýewropa we aziýanyň raýat hasaba alyş bölümlerinden resminamalary talap etmek
 • diplomlary kanunlaşdyrmak (dichiarazione di valore in loco)
Telefon
+99361805060
E-Poçta
Web
Giňişleýin
160

Terjime hyzmatlary

AŞGABAT / AHAL

 • ýazmaça terjimeleri
 • dilden terjimeler (yzygiderli we sinhron terjime etmek hyzmaty)
Telefon
+99312226667
E-Poçta
Web
Giňişleýin
153

Terjime merkezi

AŞGABAT / AHAL

 • kärhanalary we firmalary hasaba almak
 • kärhanalary we firmalary gaýtadan hasaba almak
 • kärhanalary we firmalary ýatyrmak işleri
 • dürli dillerden resminama terjimeleri
 • möhür bilen resmi tassyklama
Telefon
+99312220223
E-Poçta
Web
Giňişleýin
165

Resmi terjime şahadatnamasy bilen resminamalaryň dilden dile terjime hyzmatlary

AŞGABAT / AHAL

 • resmi terjime şahadatnamasy bilen resminamalaryň dilden dile terjime hyzmatlary
Telefon
+99312922122
E-Poçta
Web
Giňişleýin
64

Audit, gozgalmaýan emläk, terjime, baha bermek, bulara degişli hukuk hyzmatlary.

AŞGABAT / AHAL

 • hukuk hyzmatlary
 • auditor hyzmatlary
 • gozgalmaýan emläk hyzmatlary
 • terjime hyzmatlary
Telefon
+99312478115
E-Poçta
Web
Giňişleýin
72

Daşky gurşaw hyzmatlary, dilden we ýazuw terjime, işgär saýlamap bermek.

AŞGABAT / AHAL

 • şahsy resminamalaryň terjimesi
 • kadalaşdyryjy we daşky gurşaw resminamalarynyň terjimesi
 • ylmy tekstleriň terjimeleri
 • daşky gurşaw resminamalaryny işläp düzmek
 • mahabat terjimeleri
 • daşky gurşaw barlagyny geçirmek
Telefon
+99360188424
E-Poçta
Web
Giňişleýin
90

Terjime merkezi

AŞGABAT / AHAL

 • kanunlaşdyrmak (legalizasiýa) üçin resminamalary taýýarlamak
 • resminamalary resmi taýdan tassyklamak
 • düzedişleri girizmek we çap etmek
 • audio we wideo ýazgylaryň terjimesi
 • ýazmaça terjime
 • dilden terjime
Telefon
+99312935955
E-Poçta
Web
Giňişleýin
67