oktawa

Iş Ugry : Terjime we kanunlaşdyryş býurosy
Esasy Önümler resminamalaryň terjimeleri, apostil we resminamalaryň konsullyk kanunlaşdyrylmagy, terjimeleriň konsullyk şahadatnamasy, nostrifikasiýa, gda ýurtlarynyň, ýewropa we aziýanyň raýat hasaba alyş bölümlerinden resminamalary talap etmek, diplomlary kanunlaşdyrmak (dichiarazione di valore in loco),
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99361805060 info@oktawa-tm.com

parasatly iş

Iş Ugry : Terjime hyzmatlary
Esasy Önümler ýazmaça terjimeleri, dilden terjimeler (yzygiderli we sinhron terjime etmek hyzmaty),
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312226667 parasatly.ish.tm@gmail.com

öý kömekçi

Iş Ugry : Terjime merkezi
Esasy Önümler kärhanalary we firmalary hasaba almak, kärhanalary we firmalary gaýtadan hasaba almak, kärhanalary we firmalary ýatyrmak işleri, dürli dillerden resminama terjimeleri, möhür bilen resmi tassyklama,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312220223 baharkomekchi@mail.ru

baky hyzmat

Iş Ugry : Resmi terjime şahadatnamasy bilen resminamalaryň dilden dile terjime hyzmatlary
Esasy Önümler resmi terjime şahadatnamasy bilen resminamalaryň dilden dile terjime hyzmatlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312922122 baky.hyzmat@gmail.com

hekem

Iş Ugry : Audit, gozgalmaýan emläk, terjime, baha bermek, bulara degişli hukuk hyzmatlary.
Esasy Önümler auditor hyzmatlary, gozgalmaýan emläk hyzmatlary, terjime hyzmatlary, baha kesmek hyzmatlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312478115 hekem.tm@mail.ru

ynamly kepil

Iş Ugry : Daşky gurşawy goramak hyzmatlary, dilden we ýazuw terjime, işgär saýlap bermek.
Esasy Önümler şahsy resminamalaryň terjimesi, kadalaşdyryjy we daşky gurşaw resminamalarynyň terjimesi, ylmy tekstleriň terjimeleri, daşky gurşaw resminamalaryny işläp düzmek, mahabat terjimeleri, daşky gurşaw barlagyny geçirmek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99360188424 info@ynamlykepil.com

dilmaç

Iş Ugry : Terjime merkezi
Esasy Önümler kanunlaşdyrmak (legalizasiýa) üçin resminamalary taýýarlamak, resminamalary resmi taýdan tassyklamak, düzedişleri girizmek we çap etmek, audio we wideo ýazgylaryň terjimesi, ýazmaça terjime, dilden terjime,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312935955 ddilmach@mail.ru

ýiti paýhas

Iş Ugry : Terjime gullugy, terjime hyzmatlary
Esasy Önümler terjimeleri resmi taýdan tassyklamak, tekstleriň we resminamalaryň terjimesi,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312225310 perewod24@mail.ru

döwrebap çemeleşme

Iş Ugry : Kiberhowpsuzlyk babatynda işler- Gümrük taýdan resmileşdirmek- Terjime hyzmatlary- Iýmit goşundylaryň we ys berijileriň söwdasy
Esasy Önümler kiberhowpsuzlyk, gümrük hyzmatlary, terjime hyzmatlary, iýmit goşundylary, ys berijiler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312979185 maksatjumayew@mail.ru