uly çynar

Iş Ugry : Gaplaýyş gaplaryny öndürmek
Esasy Önümler polietilen tutawaçlar, PET-preformalar, polietilen gapaklar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312457745 info@ulycynar.com

türkmen senet

Iş Ugry : Spanbond we spanbond önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler spanbond, lybas daşy, bir gezek ulanylýan halatlar, kombinezon, spanbondan halta, çüýşe organaýzery,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312575340 sales@turkmensenet.com.tm

berk önüm

Iş Ugry : Skoç önümçiligi
Esasy Önümler skoç,
Şäher/Welaýat MARY, WEKILBAZAR
+99364309066 berkonum@gmail.com

yedidogan nur

Iş Ugry : Polipropilenden kombinirlenen gaplama çeýe örtüklerini çuňňur (rotograwýur) usulynda çap etmek önümçiligi
Esasy Önümler salfetka üçin gaplama, sabyn üçin gaplama, doňdurylan önümler üçin gaplama, doňdurma üçin gaplama, mekgejöwen taýagy we popkorn üçin gaplama, priprawalar üçin gaplama,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99364690089 info@yedidogannur.com

owadan gap

Iş Ugry : Karton guty önümçiligi
Esasy Önümler gofrirlenen kagyzlardan karton guty, karton oturtma, karton gözenekler, pizza guty, karton gap, gofrirlenen kagyzlardan karton,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365722950 rustemtm@gmail.com

asuda döwür

Iş Ugry : Polipropilen haltalary, uly haltalary we plastmassa önümlerini öndürmek
Esasy Önümler polipropilen haltalar, uly ölçegli haltalar, bir gezeklik wilka, bir gezeklik çemçe, çygly süpürgiçleriň gutusynyň gapagy, gap-gaç ýuwujy serişdeleriň gutusynyň gapagy,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99362555276 asudadowur@mail.ru