ýelken

Iş Ugry : Polipropilen haltalaryň we sendwiç panelleriň önümçiligi
Esasy Önümler polipropilen haltalar, sendwiç paneller,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312575725 yelken2021.info@gmail.com

läle plastik

Iş Ugry : Polietilen we polipropilen önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler zibil üçin paket 10litr, zibil üçin paket 30litr, zibil üçin paket 50litr, zibil üçin paket 70litr, zibil üçin paket 90litr, rulonly bir gezek ulanylýan paket,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99324378244 lale.plastic.12@mail.ru

ak ýag

Iş Ugry : Polietilen we polipropilen önümlerini öndürmek
Esasy Önümler dürli ululykdaky polietilen rulonlary we haltalar, çarçuwalar üçin bagetler, masterbaç, kombikorm, bir gezek ulanylýan ellikler, dürli önümleri eksport we import etmek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99362501683 batyrowa2019@mail.ru

saparow parahat

Iş Ugry : Polipropilen we polietilen önümlerini öndürmek
Esasy Önümler polietilen we polipropilen haltalar, polietilen we polipropilen rulonlar, polietilen we polipropilen sapaklar, gök önüm haltalary,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352272918 Export.2018@inbox.ru

kiçi gala

Iş Ugry : Polietilen we polipropilen haltalary öndürmek, şeýle hem harytlary import we eksport etmek.
Esasy Önümler polipropilen haltalar (ak) ululygy 55 sm * 105 sm, agramy 60g-dan 95g çenli, polietilen haltalar (ak) ululygy 55 sm * 105 sm, agramy 60g-dan 95g çenli, polietilen mata (ýeň) rulon, polipropilen mata (ýeň) rulon, gök önümler üçin torba, polipropilen ýüp,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
+99362690221 mhallyyewa01@gmail.com

yedidogan nur

Iş Ugry : Polipropilenden kombinirlenen gaplama çeýe örtüklerini çuňňur (rotograwýur) usulynda çap etmek önümçiligi
Esasy Önümler salfetka üçin gaplama, sabyn üçin gaplama, doňdurylan önümler üçin gaplama, doňdurma üçin gaplama, mekgejöwen taýagy we popkorn üçin gaplama, priprawalar üçin gaplama,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99364690089 info@yedidogannur.com

asuda döwür

Iş Ugry : Polipropilen haltalary, uly haltalary we plastmassa önümlerini öndürmek
Esasy Önümler polipropilen haltalar, uly ölçegli haltalar, bir gezeklik wilka, bir gezeklik çemçe, çygly süpürgiçleriň gutusynyň gapagy, gap-gaç ýuwujy serişdeleriň gutusynyň gapagy,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99362555276 asudadowur@mail.ru