safa

Iş Ugry : Polietilen we polipropilen (PE we PP) önümçiligi
Esasy Önümler plastik gaplar 1000ml, polipropilen paketler, plastik gaplar 500 ml, polietilen paketler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312244600 safa.hk.tm@gmail.com

del

Iş Ugry : Polipropilenden we polietilenden önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler polietilenden ýeňlik, ýarym ýeňlik we polotno görnüşinde plýonka, dürli görnüşde polietilen paketler, dürli görnüşde polipropilenden paketler, polipropilenden ýeňlik, ýarym ýeňlik we polotno görnüşinde plýonka,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312750575 info@del.com.tm

eziz ülkäm

Iş Ugry : Azyk we gurluşyk önümleri üçin polipropilen turba görnüşinde matalaryny öndürmek.
Esasy Önümler azyk we gurluşyk önümleri üçin polipropilen turba görnüşinde matalar, pomidor, miweler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312210180 sales@ezizulkam.com

saparow parahat

Iş Ugry : Polipropilen we polietilen önümlerini öndürmek
Esasy Önümler polietilen we polipropilen haltalar, polietilen we polipropilen rulonlar, polietilen we polipropilen sapaklar, gök önüm haltalary,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352272918 Export.2018@inbox.ru

kiçi gala

Iş Ugry : Polietilen we polipropilen haltalary öndürmek, şeýle hem harytlary import we eksport etmek.
Esasy Önümler polipropilen haltalar (ak) ululygy 55 sm * 105 sm, agramy 60g-dan 95g çenli, polietilen haltalar (ak) ululygy 55 sm * 105 sm, agramy 60g-dan 95g çenli, polietilen mata (ýeň) rulon, polipropilen mata (ýeň) rulon, gök önümler üçin torba, polipropilen ýüp,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
+99362690221 mhallyyewa01@gmail.com

türkmen paket önümleri

Iş Ugry : Polietilenden we polipropilenden dürli görnüşli rulonlaryň we paketleriň önümçiligi
Esasy Önümler polietilenden we polipropilenden paketlar, polietilenden we polipropilenden rulonlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99365898803 tm.paket@gmail.com

asuda döwür

Iş Ugry : Polipropilen haltalary, uly haltalary we plastmassa önümlerini öndürmek
Esasy Önümler polipropilen haltalar, uly ölçegli haltalar, bir gezeklik wilka, bir gezeklik çemçe, çygly süpürgiçleriň gutusynyň gapagy, gap-gaç ýuwujy serişdeleriň gutusynyň gapagy,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99362555276 asudadowur@mail.ru

erkin gurluşyk

Iş Ugry : Gurluşyk, logistika, miweçilik, maldarçylyk, önümçilik we mineral dökünler
Esasy Önümler gurluşyk işleri, abatlaýyş işleri, durkuny täzelemek işleri, inžinerçilik ulgamlary, miweçilik, maldarçylyk,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352272625 info@erkingurlushyk.com