×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

Polietilen we polipropilen (PE we PP) önümçiligi

AŞGABAT / AHAL

 • plastik gaplar 1000ml
 • polipropilen paketler
 • plastik gaplar 500 ml
 • polietilen paketler
Telefon
+99312244600
E-Poçta
Web
Giňişleýin
603

Polipropilenden we polietilenden önümleri öndüriji

AŞGABAT / AHAL

 • polipropilenden ýeňlik, ýarym ýeňlik we polotno görnüşinde plýonka
 • polietilenden ýeňlik, ýarym ýeňlik we polotno görnüşinde plýonka
 • dürli görnüşde polipropilenden paketler
 • dürli görnüşde polietilen paketler
Telefon
+99312750575
E-Poçta
Web
Giňişleýin
726

Türkmenistandan önümleriň eksporty

MARY ş. / MARY

 • halta
 • bitum
 • izobit
 • konditer önümleri
 • owlak ýüňi
Telefon
+99362079536
E-Poçta
Web
Giňişleýin
168

Polipropilen halta öndüriji

TÜRKMENABAT / LEBAP

 • polipropilen halta dürli ölçegde
 • polipropilen halta (Big bag)
 • polipropilen halta (Leno bag) gök önüm üçin
 • multifilament sapak 600D-3000D
Telefon
+ 99342295988
E-Poçta
Web
Giňişleýin
194

Polietilen, polipropilen plýonkasyny we dürli ölçegde polietilen paketleriniň önümçiligi

TÜRKMENBAŞY / BALKAN

 • zibil üçin paket 10litr
 • zibil üçin paket 30litr
 • zibil üçin paket 50litr
 • zibil üçin paket 70litr
 • zibil üçin paket 90litr
 • rulonly bir gezek ulanylýan paket
Telefon
+99324378244
E-Poçta
Web
Giňişleýin
201

Polietilen we polipropilen önümlerini öndürmek

AŞGABAT / AHAL

 • dürli ululykdaky polipropilen rulonlary we haltalarн
 • dürli ululykdaky polietilen rulonlary we haltalar
 • çarçuwalar üçin bagetler
 • masterbaç
 • kombikorm
 • bir gezek ulanylýan ellikler
Telefon
+99362501683
E-Poçta
Web
Giňişleýin
233

Plastik we politilen önümleri

ÄNEW / AHAL

 • plastik çaga oýunjaklary
 • plastik stollar
 • plastik bedreler
 • gapakly plastik sabyn daşlary
 • plastik siňek öldüriji
 • plastik maýonez gaplary
Telefon
+99312574048
E-Poçta
Web
Giňişleýin
105

Polipropilen we polietilen önümlerini öndürmek

MARY ş. / MARY

 • polietilen we polipropilen haltalar
 • polietilen we polipropilen rulonlar
 • polietilen we polipropilen sapaklar
 • gök önüm haltalary
Telefon
+99352272918
E-Poçta
Web
Giňişleýin
50