balkan ussat

Iş Ugry : Howpsuzlyk ulgamy toplumy
Esasy Önümler wideogözegçilik (kamera), ýangyn signalizasiýasy, howpsuzlyk signalizasiýasy, derwezäni awtomatlaşdyrmak, panžurlar, domofon,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99324322356 balkanussattm@gmail.com

sumbar computer

Iş Ugry : Kompýuter we periferiýa enjamlarynyň dükany
Esasy Önümler kompýuter enjamlarynyň satuwy, monitorlar, pk aksesuarlary, periferiýalar, toplaýjylar, monoblok we pk,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312492343 sumbar.computer@gmail.com

garynja

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň, öý hojalygynyň we başga-da köp harytlaryň onlaýn dükany
Esasy Önümler lampa, gurluşyk materiallary, izolýasiýa materiallary, bezeg materiallary, santehnika, suw üpjünçiligi, lagym, elektrik,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365026915 2garynja@gmail.com

ajaýyp görk

Iş Ugry : Penoplast bezeg önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler penoplast bezeg önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312575755 ajayypgork@mail.ru

computer+

Iş Ugry : WEB saýtlaryny, ykjam programmalary we islendik çylşyrymly programmalary işläp düzmek
Esasy Önümler TANYŞDYRYŞ WEB SAHYPA - işiňiz ýa-da kärhanaňyz barada esasy maglumatlary öz içine alýan esasy taýýar çözgütlere esaslanýan iň ýönekeý we aňsat web sahypasy., AÝRATYN WEB SAHYPA - Bu, köp sanly hünärmenlerimiziň sahypaňyzy ösdürmäge gatnaşmagyny göz öňünde tutýar, ýagny: hünärmenlerimiz tarapyndan düşürilen täsin suratlar, žurnalistler tarapyndan düzülen özboluşly tekst we özboluşly web dizaýnynyň ösdürilmegi, ONLAÝN DÜKAN - Harytlary uzakdan satyn almak arkaly sarp edijilere giň mümkinçilikleri döredýän elektron söwdanyň bir görnüşi, ULY WEB SAHYPA - Bloglar, galereýalar, forumlar, habarlar we ýaýlym ulgamy bolan köp wezipeli internet çeşmesi bolan sahypa., SEO - mahabat we tehniki hyzmat. has giňişleýin maglumat üçin telefon belgisi ýa-da seslenme arkaly habarlaşyp bilersiňiz, işiňiz üçin dizaýn we marka işläp düzmek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312227315 computerplustm@gmail.com

bereket kompýuter

Iş Ugry : Söwda we hyzmat ediş
Esasy Önümler kompýuterler, noutbuklar, printerler, wideo gözegçilik kameralary, telewizorlar, hojalyk tehnikalary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312345534 bereketkompyuter@gmail.com

altyn düwme

Iş Ugry : Sanly ulgam boýunça we programmirleme hyzmatlary
Esasy Önümler kiberhowpsuzlyk, web saýt döretmek, kompýuter enjamlary, tor enjamlary, kiberhowpsuzlyk enjamlary, Windows, Android, iOS ulgamlary üçin programma üpjünçiliklerini taýýarlap bermek,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99365891539 altynduwme@sanly.tm

elpro

Iş Ugry : Elpro-seniň iň gowy Apple dükanyň
Esasy Önümler iPhone 12, iPad Pro, AirPods 2, iPad Air, AirPods 3, iPad,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99361529955 elpro.store@gmail.com