balkan ussat

Iş Ugry : Howpsuzlyk ulgamy toplumy
Esasy Önümler wideogözegçilik (kamera), ýangyn signalizasiýasy, howpsuzlyk signalizasiýasy, derwezäni awtomatlaşdyrmak, panžurlar, domofon,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99324322356 balkanussattm@gmail.com

aquacom

Iş Ugry : Suw filtrlerini satmak, abatlamak we hyzmatyny etmek.
Esasy Önümler suw filtri, suw filtrleriniň abatlaýyş işleri, suw filtrleriniň ideg işleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99363481110 aquacom.tm@gmail.com

güneşli kerwen

Iş Ugry : Harytlaryň awtoulag transporty bilen halkara daşamak. Kondisioner, howalandyrma, ýyladyş sistemalarynyň we öý hojalyk enjamlarynyň gurnama we abatlama işleri.
Esasy Önümler awtoulag bilen halkara ýük gatnawy, harytlaryň ugradyş resminamalarynyň ýerine ýetirilmegi, ammar hyzmatlary, ýüklemek we düşürmek işleri, gaplama, kondisioner ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312934896 guneshlikerwen@gmail.com

garynja

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň, öý hojalygynyň we başga-da köp harytlaryň onlaýn dükany
Esasy Önümler lampa, gurluşyk materiallary, izolýasiýa materiallary, bezeg materiallary, santehnika, suw üpjünçiligi, lagym, elektrik,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365026915 2garynja@gmail.com

ajaýyp görk

Iş Ugry : Penoplast bezeg önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler penoplast bezeg önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312575755 ajayypgork@mail.ru

hisense

Iş Ugry : Öý enjamlary we elektronika
Esasy Önümler öý enjamlary, elektronika, telewizorlar, holodilnikler, kondisionerler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312468166 hisensetm85@gmail.com

bereket kompýuter

Iş Ugry : Söwda we hyzmat ediş
Esasy Önümler kompýuterler, noutbuklar, printerler, wideo gözegçilik kameralary, telewizorlar, hojalyk tehnikalary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312345534 bereketkompyuter@gmail.com