sanly ulgam

Iş Ugry : Maglumatlar tehnologiýalaryny ornaşdyryjy kompaniýa
Esasy Önümler ýerli aragatnaşyk torlarynyň gurluşygy, programma üpjünçiligini işläp düzmek, web sahypalary düzmek, it boýunça maslahat hyzmatlary, it autsorsing, wideo gözegçilik ulgamlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312463274 info@sanlyulgam.com

ak sahypa

Iş Ugry : Maglumat we kommunikasion tehnologiýalar kärhanasy
Esasy Önümler 1C programmalar toplymy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312227390 info@aksahypa.com

akhasap

Iş Ugry : Söwda we önümçilik ugrunyň ähli görnüşini awtomatlaşdyrmak
Esasy Önümler lomay söwdany awtomatlaşdyrmak, hasaplary dolandyrmak(finans), market satuw we söwda nokatlary merkezden dolandyrmak, dermanhanalary awtomatlaşdyrmak, ammarlary dolandyrmak, önümçilik zawodlary awtomatlaşdyrmak,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99365182416 bagtybaysoyunovv94@mail.ru

hvac

Iş Ugry : Binalara çylşyrymly enjamlary ornaşdyrmak, howalandyrma we kondisionirleme sistemalary boýunça hyzmatlar
Esasy Önümler howalandyrma we kondisionirleme ulgamlary, awtomatiki ýangyn söndüriji ulgamlar, ýangyn duýduryş ulgamy, ýylylyk üpjünçiligi, sowuklyk üpjünçiligi, tüsse çykaryjy ulgamlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312468229 hvac@miyesser.com

it-hyzmat

Iş Ugry : IT ulgam
Esasy Önümler ofis enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak işleri (şahsy kompýuter, noutbuk, serwer, monitor, printer, UPS.), kartridžleri abatlamak we doldurmak, kartridžleri, printerleri, kserokopiýa we ofis enjamlary üçin sarp edilýän önümleri satmak,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99364982266 ithyzmat@gmail.com

computer+

Iş Ugry : WEB saýtlaryny, ykjam programmalary we islendik çylşyrymly programmalary işläp düzmek
Esasy Önümler TANYŞDYRYŞ WEB SAHYPA - işiňiz ýa-da kärhanaňyz barada esasy maglumatlary öz içine alýan esasy taýýar çözgütlere esaslanýan iň ýönekeý we aňsat web sahypasy., AÝRATYN WEB SAHYPA - Bu, köp sanly hünärmenlerimiziň sahypaňyzy ösdürmäge gatnaşmagyny göz öňünde tutýar, ýagny: hünärmenlerimiz tarapyndan düşürilen täsin suratlar, žurnalistler tarapyndan düzülen özboluşly tekst we özboluşly web dizaýnynyň ösdürilmegi, ONLAÝN DÜKAN - Harytlary uzakdan satyn almak arkaly sarp edijilere giň mümkinçilikleri döredýän elektron söwdanyň bir görnüşi, ULY WEB SAHYPA - Bloglar, galereýalar, forumlar, habarlar we ýaýlym ulgamy bolan köp wezipeli internet çeşmesi bolan sahypa., SEO - mahabat we tehniki hyzmat. has giňişleýin maglumat üçin telefon belgisi ýa-da seslenme arkaly habarlaşyp bilersiňiz, işiňiz üçin dizaýn we marka işläp düzmek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312227315 computerplustm@gmail.com

täze aragatnaşyk

Iş Ugry : IT integrator, howpsuzlyk ulgamlary
Esasy Önümler howpsuzlyk ulgamlaryny gurnamak, optiki süýüm kabelleri lehimlemek, kompýuter abatlamak hyzmatlary, simli we simsiz LAN, kabel teleýaýlymy gurnamak,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312904350 info@ta.com.tm

altyn düwme

Iş Ugry : Sanly ulgam boýunça we programmirleme hyzmatlary
Esasy Önümler kiberhowpsuzlyk, web saýt döretmek, kompýuter enjamlary, tor enjamlary, kiberhowpsuzlyk enjamlary, Windows, Android, iOS ulgamlary üçin programma üpjünçiliklerini taýýarlap bermek,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99365891539 altynduwme@sanly.tm

döwrebap çemeleşme

Iş Ugry : Kiberhowpsuzlyk babatynda işler- Gümrük taýdan resmileşdirmek- Terjime hyzmatlary- Iýmit goşundylaryň we ys berijileriň söwdasy
Esasy Önümler kiberhowpsuzlyk, gümrük hyzmatlary, terjime hyzmatlary, iýmit goşundylary, ys berijiler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312979185 maksatjumayew@mail.ru

milli ulgam

Iş Ugry : Akylly ulgamlary gurnamak üçin telekom infrastruktura çözgütleri
Esasy Önümler akylly şäherler üçin telekommunikasiýa çözgütleri, ýüz tanaýan howpsuzlyk ulgamy, “Laçyn” ýol herekedini dolandyryş ulgamlary, “Galkan” kiberhowpsuzlyk ulgamy, “Takyk” töleg ulgamy, akylly öýler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312465510 info@milliulgam.com