×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME
Filtrler Tertiple

"Türkmen Ak Ýol" hojalyk jemgyýeti halkara derejesinde ýokary hilli ulag we logistika hyzmatlaryny hödürleýär.

AŞGABAT / AHAL

 • howaýoly ulaglary
 • demirýol ulaglary
 • deňiz-derýa ýollary ulagy
 • gümrük taýdan resmileşdirmek
 • ammar hyzmatlary
 • awtoýol ulaglary
Telefon
+99312468293
E-Poçta
Web
Giňişleýin
431

Halkara transport kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • halkara ulag-logistika hyzmatlary
Telefon
+99312477761
E-Poçta
Web
Giňişleýin
223

“At-abraý” Türkmenistandaky iň uly logistika kompaniýasydyr.

AŞGABAT / AHAL

 • howa gatnawy
 • deňiz gatnawy
 • awtoulag gatnawy
 • demir ýol gatnawy
 • konteýner transporty
 • ammarlama
Telefon
+99312414183
E-Poçta
Web
Giňişleýin
279

Dünýäniň ähli künjegine ulag logistika hyzmatlary

AŞGABAT / AHAL

 • kärende
 • ammar hyzmatlary
 • awto arkaly ýük daşamaklygy
 • demir ýol arkaly ýük daşamaklygy
 • howa ýollary arkaly ýük daşamaklygy
 • deňiz arkaly ýük daşamaklygy
Telefon
+99312273782
E-Poçta
Web
Giňişleýin
178

Agro, Logistika, Söwda, Önümçilik

AŞGABAT / AHAL

 • gök önümleri we miweleri eksport etmek
 • guşçulyk
 • awto arkaly ýük daşamaklygy
 • demir ýol arkaly ýük daşamaklygy
 • howa ýollary arkaly ýük daşamaklygy
 • deňiz arkaly ýük daşamaklygy
Telefon
+99312754367
E-Poçta
Web
Giňişleýin
359

Ulag logistika kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • awtoýol gatnawy
 • howa gatnawy
 • demir ýol gatnawy
 • deňiz arkaly gatnaw
 • köp modally gatnaw
 • gümrük taýdan resmileşdirmek
Telefon
+99312426880
E-Poçta
Web
Giňişleýin
127

Halkara logistika hyzmatlary

TÜRKMENBAŞY / BALKAN

 • multimodal ýük gatnawy
 • deňiz arkaly konteýner daşamak
 • taslama gatnawy
 • agyr ýük gatnawy
 • gämi kärendesi
 • ýap üstünde ýük gatnawy
Telefon
+99365549018
E-Poçta
Web
Giňişleýin
148

Ulag logistika kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • Türkiýe we Gara deňziň üsti bilen Hazar deňzine agyr we taslama ýük daşama hyzmaty
 • ýük şertnamalarynda, derýa we deňiz gatnawlaryny guramakda gämi tertipnamasy we dellalçylyk hyzmaty
 • toplumlaýyn logistika çözgütleri
 • multimodal gatnawy
 • gämi dolandyryşy
 • barža hyzmatlary
Telefon
+99312400043
E-Poçta
Web
Giňişleýin
163

Ulag-logistika

AŞGABAT / AHAL

 • ulag-ekspeditorçylyk hyzmatlaryny bermek
 • GDA, Ýewropa we Aziýa ýurtlarynyň çäkleri boýunça ýük daşama işini guramak
 • ýükleriň saklanmagyny we ammarlanmagyny üpjün etmek
 • Türkmenbaşy portunda ýükleme-düşürme hyzmatlaryny bermek
 • daşary ýurtly sürüjileriň Türkmenistana giriş wizalaryny almaklary üçin çakylyk resmileşdirmek
 • birža, gümrük we broker hyzmatlaryny bermek
Telefon
+99312754341
E-Poçta
Web
Giňişleýin
173

Ekspeditor we ulag hyzmatlary

AŞGABAT / AHAL

 • awtoulag gatnawy
 • gämi gatnawy
 • demir ýol gatnawy
 • howa gatnawy
 • multimodal transport
 • Eýran döwleti bilen import, eksport we üstaşyr geçiş
Telefon
+99312906349
E-Poçta
Web
Giňişleýin
112