zehinli doganlar

Iş Ugry : Gorag hyzmatlary, lomaý söwda, balyk tutmaklyk işi
Esasy Önümler balyk tutmaklyk işi, lomaý söwda, awtoulaglary abatlamak hyzmaty, awtoulaglary ýuwmak hyzmaty, çaýhana hyzmaty, gorag hyzmatlary,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99324325098 zehinli.doganlar@mail.ru

balkan ussat

Iş Ugry : Howpsuzlyk ulgamy toplumy
Esasy Önümler wideogözegçilik (kamera), ýangyn signalizasiýasy, howpsuzlyk signalizasiýasy, derwezäni awtomatlaşdyrmak, panžurlar, domofon,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99324322356 balkanussattm@gmail.com

hvac

Iş Ugry : Binalara çylşyrymly enjamlary ornaşdyrmak, howalandyrma we kondisionirleme sistemalary boýunça hyzmatlar
Esasy Önümler howalandyrma we kondisionirleme ulgamlary, awtomatiki ýangyn söndüriji ulgamlar, ýangyn duýduryş ulgamy, ýylylyk üpjünçiligi, sowuklyk üpjünçiligi, tüsse çykaryjy ulgamlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312468229 hvac@miyesser.com

täze aragatnaşyk

Iş Ugry : IT integrator, howpsuzlyk ulgamlary
Esasy Önümler howpsuzlyk ulgamlaryny gurnamak, optiki süýüm kabelleri lehimlemek, kompýuter abatlamak hyzmatlary, simli we simsiz LAN, kabel teleýaýlymy gurnamak,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312904350 info@ta.com.tm

altyn düwme

Iş Ugry : Sanly ulgam boýunça we programmirleme hyzmatlary
Esasy Önümler kiberhowpsuzlyk, web saýt döretmek, kompýuter enjamlary, tor enjamlary, kiberhowpsuzlyk enjamlary, Windows, Android, iOS ulgamlary üçin programma üpjünçiliklerini taýýarlap bermek,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99365891539 altynduwme@sanly.tm