emir ussa

Iş Ugry : Gurluşyk-gurnama işleri we himiki önümleriň lomaý söwdasy
Esasy Önümler taslama we binagärlik işleri, gurluşyk gurnama işleri, senagat we raýat inženerçilik desgalarynyň gurluşygy, daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny gurnamak, abatlamak we işe goýbermek, suw we lagym ulgamlaryny gurmak, 10 kw çenli elektrik toguny geçiriji ugurlaryny gurmak,
Şäher/Welaýat BALKAN, BALKANABAT
+99322220609

ak ýaýla

Iş Ugry : Aýna-gapy (plastik, alýumin) önümçiligi, mebel öndürmek
Esasy Önümler ölçemek, eltip bermek, gurnamak, kepillik, önüm saýlamakda maslahat we ýardam bermek, dekoratiw skameýkalar we zibil bedresi, dekoratiw ýagtylandyryş diregi, pvc gapylar we penjireler, dekoratiw profiller,
Şäher/Welaýat AHAL, ÄNEW
+99312575757 ak_profile_upvc@mail.ru

eziz dag

Iş Ugry : Gurluşyk, önümçilik, söwda-dynç alyş, agrosenagat
Esasy Önümler geotekstil keçe, enjamlary kärendesine bermek, beton b-30, beton b-25, beton b-20, beton b-15,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352261273 info@eziz-dag.com

sowatly doganlar

Iş Ugry : Gurluşykda ýangyna garşy, poslama garşy, boýag we beýleki işler
Esasy Önümler boýag we poslama garşy işler, metal gurluşlary ýangyndan goramak, gum bilen arassalamak we poslama garşy işler, epoksi öz-özüni tekizleýän pollar, sandwiç panellerini gurnamak, ýylylyk izolýasiýasy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312959670 info@sowatly-doganlar.com

ölçeg

Iş Ugry : Dizaýn we gurluşyk
Esasy Önümler interýer dizaýn çözgütleri, arhitektura taslama hyzmatlary, mebel işleri, interýer gurluşyk işleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312975150 info@olceg.biz

arzyly sepgit

Iş Ugry : Gurluşyk we abatlama işleri
Esasy Önümler santehnik işleri, kerpiç örme işleri, kebşirleýiş işleri, taslamalaşdyrma, dam örtügme işleri, abatlamak işleri,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
+99343321510 arzylysepgit@gmail.com

ynamly diýar

Iş Ugry : Gurluşyk we gurluşyk materiallary
Esasy Önümler JOTUN markaly epoksi boýagy, JOTUN markaly alkid boýagy, JOTUN markaly poliuretan boýagy, FORBO markaly PVC örtük (linolýum, marmoleum), FORBO markaly kowrolinlary, "FORBO EUROCOL markaly kleý, gruntowka, öz-özüni düzleýän garyndy",
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754144 a.balkan@ynamlydiyar.com

ak dünýä

Iş Ugry : Söwda, gurluşyk
Esasy Önümler agaç şurup, "PREMİX" plitka ýelimi, elektrogurrallar "DEWALT", "İZELTAS" gurallary, elektrogurrallar "Bosch", ýaşyl reňkli PVC örtükli sinklenen gözenek tor,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365505207 byashim.sopiev@mail.ru

mizemez gadam

Iş Ugry : Gurluşyk we önümçilik
Esasy Önümler bitumly mastika No.1 (15 kg), bitumly mastika No.2 (15 kg), bitumly mastika No.3 (15 kg), bitum esasynda gidroizolýasiýa materialy, markasy "TM MEMBRANE" P3000 (poliester), bitum esasynda gidroizolýasiýa materialy, markasy "TM MEMBRANE" P3000AL (poliester), bitum esasynda gidroizolýasiýa materialy, markasy "TM MEMBRANE" P4000 (poliester),
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
+99342238558 info@mg-tm.com

jöwher gözüm

Iş Ugry : Gurluşyk, energetika, eksport, import, alýuminden önüm öndürmek, bezeg we mahabat işleri
Esasy Önümler Eksport, Gurluşyk we gurnama işleri, Import, Alýumin gapylar, Alýumin penjireler, Bezeg we mahabat,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365708812 jowhergozum@gmail.com