×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

Gurluşyk-gurnama işleri we himiki önümleriň lomaý söwdasy

BALKANABAT / BALKAN

 • taslama we binagärlik işleri
 • gurluşyk gurnama işleri
 • senagat inženerçilik desgalarynyň gurluşygy
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny gurnamak
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny işe goýbermek
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny abatlamak
Telefon
+99322220609
E-Poçta
Web
Giňişleýin
502

Aýna-gapy önümleri (plastik, alýumin), mebel önümleri

ÄNEW / AHAL

 • ölçemek, eltip bermek, gurnamak, kepillik
 • önüm saýlamakda maslahat we ýardam bermek
 • ýerine baryp ölçemek, işiň göwrümini hasaplamak
 • 3d dizaýn taýýarlamak mümkinçiligi
 • dekoratiw skameýkalar we zibil bedresi
 • dekoratiw ýagtylandyryş diregi
Telefon
+99312575757
E-Poçta
Web
Giňişleýin
498

Gurluşyk, önümçilik, söwda-dynç alyş, agrosenagat

MARY ş. / MARY

 • geotekstil keçe
 • enjamlary kärendesine bermek
 • beton b-30
 • beton b-25
 • beton b-20
 • beton b-15
Telefon
+99352261273
E-Poçta
Web
Giňişleýin
206

Çylşyrymly işleri derrew ýerine ýetirýäris, mümkin däl bolanlary biraz soň .

AŞGABAT / AHAL

 • boýag we poslama garşy işler
 • metal gurluşlary ýangyndan goramak
 • gum bilen arassalamak we poslama garşy işler
 • epoksi öz-özüni tekizleýän pollar
 • sandwiç panellerini gurnamak
 • ýylylyk izolýasiýasy
Telefon
+99312959670
E-Poçta
Web
Giňişleýin
200

Dizaýn we gurluşyk

AŞGABAT / AHAL

 • interýer dizaýn çözgütleri
 • arhitektura taslama hyzmatlary
 • mebel işleri
 • interýer gurluşyk işleri
Telefon
+99312975150
E-Poçta
Web
Giňişleýin
170

Gurluşyk we abatlama işleri

TÜRKMENABAT / LEBAP

 • santehnik işleri
 • kerpiç örme işleri
 • kebşirleýiş işleri
 • taslamalaşdyrma
 • dam örtügme işleri
 • abatlamak işleri
Telefon
+99343321510
E-Poçta
Web
Giňişleýin
93

Gurluşyk we gurluşyk materiallary

AŞGABAT / AHAL

 • JOTUN markaly epoksi boýagy
 • JOTUN markaly alkid boýagy
 • JOTUN markaly poliuretan boýagy
 • FORBO markaly PVC örtük (linolýum, marmoleum)
 • FORBO markaly kowrolinlary
 • "FORBO EUROCOL markaly kleý, gruntowka, öz-özüni düzleýän garyndy"
Telefon
+99312754144
E-Poçta
Web
Giňişleýin
87

Söwda, gurluşyk

AŞGABAT / AHAL

 • agaç şurup
 • "PREMİX" plitka ýelimi
 • elektrogurrallar "DEWALT"
 • "İZELTAS" gurallary
 • elektrogurrallar "Bosch"
 • ýaşyl reňkli PVC örtükli sinklenen gözenek tor
Telefon
+99365505207
E-Poçta
Web
Giňişleýin
107

Gurluşyk we önümçilik

TÜRKMENABAT / LEBAP

 • bitumly mastika No.1 (15 kg)
 • bitumly mastika No.2 (15 kg)
 • bitumly mastika No.3 (15 kg)
 • bitum esasynda gidroizolýasiýa materialy, markasy "TM MEMBRANE" P3000 (poliester)
 • bitum esasynda gidroizolýasiýa materialy, markasy "TM MEMBRANE" P3000AL (poliester)
 • bitum esasynda gidroizolýasiýa materialy, markasy "TM MEMBRANE" P4000 (poliester)
Telefon
+99342238558
E-Poçta
Web
Giňişleýin
68

Gurluşyk, energetika, eksport, import, alýuminden önüm öndürmek, bezeg we mahabat işleri

AŞGABAT / AHAL

 • Eksport
 • Gurluşyk we gurnama işleri
 • Import
 • Alýumin gapylar
 • Alýumin penjireler
 • Bezeg we mahabat
Telefon
+99365708812
E-Poçta
Web
Giňişleýin
88