×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

Aýakgap önümlerini öndürýär

MARY ş. / MARY

  • aýakgap önümleriniň önümçiligi
  • awtomobil ýollarynyň gurluşygy
  • 110 kv çenli elektrik togy bilen gurnama we taslama işleri
  • 110 kv çenli elektrik toguny geçiriji ulgamlary çekmek işleri
  • senagat pudaklarynda we önümçilikde ulanylýan himikatlarynyň lomaý söwdasy
  • raýat desgalarynyň gurluşyk-gurnama işleri
Telefon
+99352260080
E-Poçta
Web
Giňişleýin
184

Hakyky deriden ykjam we döwrebap aýakgaplar.

KERKI / LEBAP

  • çaga aýakgaplary
  • deri kemerler
  • erkek aýakgaplary
  • zenan aýakgaplary
Telefon
+99344435220
E-Poçta
Web
Giňişleýin
153