×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

Lomaý we bölek söwda

AŞGABAT / AHAL

 • egin-eşik ýuwýan serişdeler
 • gap-gaç ýuwýan serişdeler
 • dezinfeksiýa we antibakterial serişdeleri
 • öý arassalaýyş serişdeleri
 • şahsy arassaçylyk önümleri
Telefon
+99365562229
E-Poçta
Web
Giňişleýin
197

Derman serişdeleri, zyýansyzlandyrylan sargy serişdeleri, melhem çaýlary, kosmetiki bejeriş palçyklary, deňiz duzlary, zyýansyzlandyryjy erginleri ...

AŞGABAT / AHAL

 • mineral suwy
 • bejeriş palçygy we duzy
 • sargy serişdeleri
 • ýod önümleri
 • dürli görnüşli melhem otlary
 • gidroksietilkrahmal
Telefon
+99312400510
E-Poçta
Web
Giňişleýin
135